Author profile picture

Een boel data vrijdagmiddag in het stadhuis. Daar presenteerde het Urban Data Center (UBC), een samenwerkingsverband tussen de gemeente Eindhoven en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de eerste gegevens over werk, armoede, mobiliteit en bedrijven in Eindhoven. De stad gevangen in cijfers.

In 2015 kende Eindhoven 10.000 werklozen, ofwel 8,1 procent van de beroepsbevolking. Het landelijk gemiddelde lag in dat jaar op 6,9 procent. De wijken Tivoli en Oude Toren hadden eind 2014 de laagste arbeidsparticipatie van heel de stad, met respectievelijk 49,7 en 48,4 procent werkenden. Het westen en Noorden van de stad hadden de hoogste participatiegraad. De buurten Zwaanstraat en Bosrijk presteerden met 90,2 en 88,1 procent het best. De wijkcijfers van 2015 waren vrijdag nog niet beschikbaar en volgen later.

arbeidsmarkt participatie

In vergelijking tot de vier andere grote steden van Nederland presteerde Eindhoven gemiddeld. In Rotterdam en Den Haag waren minder werkenden en meer werklozen. Amsterdam en Utrecht deden het juist beter.

armoede

Armoede

Het datacenter presenteerde tevens gegevens over langdurige armoede. Ook hier springt de wijk Tivoli er negatief uit met 8,7 procent langdurig armen. Andere buurten die boven de 8 procent uitkomen, zijn Groenewoud en Hemelrijken.

armoede, laag inkomen

Het risico op langdurige armoede ligt in Eindhoven evenwel lager dan in de andere grote steden, met 3,7 procent van de huishoudens. Utrecht doet het even goed terwijl de andere drie het beduidend slechter doen. Amsterdam bungelt onderaan met een risicopercentage van 6,8 procent. Het landelijk gemiddelde ligt overigens op precies 3 procent.

arbeidsmarkt NL

Mobiliteit

Eindhovenaren houden van hun auto, zo lijkt het. Verplaatsingen in, van en naar de stad gebeurden in 2015 voor 53 procent met de vierwieler tegen een landelijk gemiddelde van 46 procent.

Het aandeel elektrische auto’s in Eindhoven is met 2424 niet gering, een aandeel van 2,5 procent op het totaal. In 2015 groeide het aantal elektrische auto’s bovendien met 35 procent.

Wat opvalt is dat eigenaren van de stekkerwagens vooral buiten het centrum wonen. De hoogste concentraties zijn te vinden in het noorden en westen. Dat zijn tevens de gebieden met een hoge arbeidsparticipatie.

Bedrijvigheid

De BV Eindhoven kent 15.000 bedrijven. In totaal 40 procent daarvan is actief in de dienstverlening, 23 procent in de handel en 5 procent in de industrie. De overige 32 procent is vooralsnog niet gecategoriseerd.

Van de hier gevestigde bedrijven is 4 procent in handen van buitenlandse partijen. Saillant is dat die buitenlandse bedrijven goed zijn voor de helft van alle industriebanen, het hoogste percentage van heel Nederland.

Urban Data Center

Tot zover de eerste resultaten. Vooralsnog een stortvloed aan data zonder duiding. Maar daar gaat op termijn verandering in komen, aldus het UDC. De resultaten van vrijdag zijn slechts een begin en vormen een indicatie van de onderzoeksgebieden die verkend worden.

Het stadsdatacentrum is een initiatief van de gemeente Eindhoven en het CBS. Eind september ging het project van start. Het centrum heeft als doel de bevordering van de data gedreven stad. Het CBS levert daarbij kennis over onder meer data-infrastructuur, dataverwerking en privacy.

Het project is de eerste in zijn soort, maar meerdere gemeenten hebben reeds interesse getoond. Onder andere Heerlen is in gesprek met het statistiekbureau voor een toekomstige samenwerking.