Demcon en VDL werken samen in de productie van electrolyzers © Demcon
Author profile picture

Om belangrijke ontwikkelingen rond de batterijketen en waterstof voor de maakindustrie te bevorderen, gaan Twente Board en Brainport Eindhoven een samenwerking aan. Prominente bedrijven en organisaties uit beide regio’s zijn in gesprek om samenwerking op het vlak van de energietransitie door de maakindustrie en de kennisinstellingen in beide regio’s te versterken. Dat blijkt uit een bericht op de website van Brainport Eindhoven.

Onderwerpen die op de agenda staan zijn onder meer de inrichting van een “volledige batterijketen” en de kansen die er liggen voor de maakindustrie om de kracht van waterstof optimaal te benutten. Daarnaast wordt er gesproken over het aanpakken van de enorme tekorten aan technici die de transitie in de praktijk moeten brengen.

Veel overeenkomsten

De regio’s Brainport Eindhoven en Twente zijn verschillend, maar vertonen ook veel overkomsten. Zo hebben beide regio’s een sterke focus op technologie, een krachtige maakindustrie, gerenommeerde technische universiteiten en kennisinstellingen en hebben ze te maken met een groot tekort aan technisch talent om de ambities op de lange termijn waar te maken. Een aantal toonaangevende technologiebedrijven is actief in beide regio’s, zoals VDL, Demcon, NTS, Thales en Malvern Panalytical.

“De energietransitie is één van de grootste uitdagingen voor de komende tientallen jaren”, aldus het bericht. “Beschikbaarheid van talent, nieuwe technieken en innovatie spelen een cruciale rol in deze transitie. Dat zijn dan ook precies de onderwerpen waarop samenwerken voor beide regio’s zou lonen. Op het gebied van bijvoorbeeld de ontwikkeling en productie van batterijen en electrolysers zijn beide regio’s goed gepositioneerd wanneer het gaat om competenties en publiek-private netwerken.”

Belang voor Nederland

“Het is van groot belang voor Nederland dat twee van deze sterke ecosystemen, die allebei heel goed zijn in het bouwen van complexe technische systemen en nauw samenwerken in grensoverschrijdende waardeketens en samenwerkingsverbanden, elkaar weten te vinden op exact deze technologieën,” aldus Directeur van Brainport Development Paul van Nunen. “Enerzijds om samen te werken op de gebieden waarop we elkaar aanvullen anderzijds om keuzes te maken in waarin nu echt ons onderscheidend vermogen ligt. Als het om de energietransitie gaat hebben we Nederland echt iets te bieden. We zoeken de ruimte om regionaal te kunnen experimenteren en proeftuinen op het gebied van technologieën op te zetten”.

Daarnaast slaan Brainport Eindhoven en Twente de handen ineen om gezamenlijk invloed uit te oefenen richting de Rijksoverheid. Victor Jan Leurs, Directeur van de Twente Board: “Wij vinden dat het Rijk een stuk van de regie terug moet nemen op de opgave in de energietransitie. Er moeten op korte termijn keuzes worden gemaakt, om de doelstellingen voor 2030 en 2050 te behalen. Hiervoor moet de centrale overheid haar rol en verantwoordelijkheid pakken.”

Zowel Twente als Brainport Eindhoven zijn grensregio’s met een goede relatie met Duitsland, benadrukt Leurs. “En Duitsland heeft een omvangrijke markt op het gebied van batterijopslag. In Nederland zijn we beter in technieken en tools die nodig zijn voor de batterijproductie. Door als regio’s elkaar te versterken vullen we Duitsland aan, zodat batterijproductie ook op lange termijn in Europa blijft.”

Ook om te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag naar (inter)nationaal talent vindt nu nader overleg plaats, zegt Leurs. “We gaan een gezamenlijke aanpak ontwikkelen zodat we de grote, toekomstige tekorten rondom technisch talent het hoofd kunnen bieden en het vakmanschap in Nederland weer centraal kunnen stellen. Het talenttekort in beide regio’s is zo urgent dat werkgevers, overheden en onderwijsinstellingen samen echt pragmatisch moeten denken om tot oplossingen te komen.”

Brainport Development en Twente Board bij Demcon in Enschede