©IO
Author profile picture

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) investeert de komende twee jaar drie miljoen euro in extra wetenschappelijk personeel. Dat maakte de nieuwe rector magnificus van de TU/e, Frank Baaijens, vandaag bekend tijdens de Diesviering, de verjaardag van de universiteit. Het bestuur van de TU/e zet dit extra budget in om de toenemende werkdruk aan te pakken, die vooral is ontstaan door de sterk gegroeide studenteninstroom op de universiteit. Zo wil de instelling ook de balans tussen onderzoek en onderwijs in evenwicht houden.

(Bron: persbericht TU/e)

De nieuwe rector Frank Baaijens in de Catharinakerk / Foto TU/e
De nieuwe rector Frank Baaijens in de Catharinakerk / Foto TU/e

De universiteit kan in de komende jaren door de toenemende studentenpopulatie bovendien rekenen op een fors hogere rijksbijdrage, beginnend met zes miljoen euro vanaf het studiejaar 2016-2017. Dat hele bedrag komt ook ten goede aan de negen faculteiten.

Vriendschapspenning

De universiteit nam op de Diesviering in de Eindhovense Catharinakerk afscheid van rector magnificus prof.dr.ir. Hans van Duijn, die na tien jaar het rectoraat overdraagt aan prof.dr.ir. Frank Baaijens. Van Duijn kreeg uit handen van burgemeester Rob van Gijzel de vriendschapspenning van de gemeente Eindhoven, vanwege zijn verdiensten voor de universiteit en de regio.

de erepenning voor de scheidend rector / Foto TU/e
de erepenning voor de scheidend rector / Foto TU/e

Baaijens wees in zijn voordracht op het groeiende belang van excellentie in onderwijs en onderzoek aan de TU/e. “We zijn een onderzoeksgedreven universiteit waar de interactie tussen docent en student centraal staat”. De rector uitte in zijn speech zorgen, onder meer over de toenemende regeldruk. “Teveel regulering gaat ten koste van tijd en geld voor onderwijs.” Daarnaast zijn wetenschappers volgens hem teveel tijd kwijt aan het werven van onderzoeksgelden.

Positief

20150312_105443 (1)De kersverse rector toonde zich bij zijn eerste optreden bijzonder positief over de stand van zaken op de Eindhovense universiteit. “We staan er goed voor, de instroom van nieuwe studenten is met factor twee toegenomen en de organisatie staat als een huis. We zijn succesvol in onze studentenwerving, ons Impulsprogramma voor extra onderzoekers is goed gevallen in de regio en onze studententeams zijn enorm succesvol.”

De TU/e reikte op haar 59e verjaardag een eredoctoraat uit aan prof.dr. Ted Stathopoulos van de Canadese Concordia University in Montreal. Stathopoulos geldt als een wereldwijde autoriteit op het gebied van stedenbouwfysica en wind-engineering. De geboren Griek speelt ook een rol in de bouw en exploitatie van de nieuwe windtunnel op de universiteitscampus. De werkzaamheden voor deze onderzoeksfaciliteit op de TU/e-campus zijn inmiddels gestart.