© TU/e, Bart van Overbeeke
Author profile picture

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft vandaag haar nieuwe laboratorium voor elektronenmicroscopie geopend, het Center for Multiscale Electron Microscopy (CMEM). Het lab beschikt over enkele van de meest geavanceerde microscopen, waaronder een Glacios CryoTEM van Thermo Fisher Scientific. Daarmee kunnen wetenschappers (in)organische materialen bekijken met een bijna-atomaire resolutie. Tijdens het openingssymposium ondertekende de universiteit een overeenkomst met Thermo Fisher, om de bestaande samenwerking uit te breiden, zegt de universiteit in een persbericht. Het nieuwe lab werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van DAF Trucks, die het bedrijf in 2021 schonk aan de universiteit ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de TU/e.

Visualisatie complexe moleculen

Het CMEM biedt wetenschappers niet alleen een ongeëvenaarde resolutie – elektronenmicroscopen vergroten tot tien miljoen keer – het maakt ook snelle visualisatie mogelijk van complexe moleculen in hun natuurlijke omgeving. De bestudeerde monsters worden binnen een milliseconde bevroren tot 183 graden onder nul, waarna ze in hun bevroren natuurlijke staat kunnen worden bekeken. Daarmee krijgen wetenschappers een momentopname van de processen die zich op moleculair niveau afspelen. De CMEM-microscopen en de bijbehorende reconstructiecomputers creëren bovendien 3D-beelden. Deze 3D-beelden zijn cruciaal voor een beter begrip van onder meer complexe eiwitten en hun werking.

Nieuwe moleculen ontwerpen

Onderzoekers gaan het nieuwe lab gebruiken om nieuwe moleculen, materialen en processen te helpen ontwerpen, ontwikkelen en begrijpen, voor toepassingen in gezondheid, geneeskunde, de energietransitie en duurzaamheid. Het lab zal worden gebruikt door wetenschappers van de TU/e, én door academische partners en industriële partijen.

Elektronenmicroscopie beter maken

Tijdens het openingssymposium tekenden de TU/e en Thermo Fisher een overeenkomst om hun bestaande onderzoekssamenwerking uit te breiden en samenwerking op alle wetenschapsgebieden van de TU/e mogelijk te maken. Het belangrijkste doel is om elektronenmicroscopie nog beter en sneller te maken. De partners zullen kennis uitwisselen en zijn van plan om nieuwe toepassingen in ‘life sciences’ te ontwikkelen, onder meer op gebied van de analyse van eiwitstructuren en de ontwikkeling van nanogeneeskunde. Ook willen ze de verwerkingssnelheid verhogen voor analyses van nanodeeltjes-topologie, wat erg belangrijk is voor de ontwikkeling van nanomedicijnen.