Author profile picture

Woningcorporatie Trudo zet de komende jaren in op 1756 nieuwe sociale huurwoningen en verduurzaming van de bestaande woningen. Binnen zeven jaar moet elke woning energielabel A, B of C hebben. Deze plannen zijn onderdeel van een tienpuntenplan dat Trudo maandag presenteerde in het kader van het honderdjarig bestaan.

De verduurzaming vindt plaats tijdens het planmatig onderhoud. Samen met het klantenplatform is er voor deze vorm gekozen zodat bewoners geen of nauwelijks last hebben, de huurprijs gelijk blijft en de verduurzaming goedkoper is. Het plaatsen van duurzaam materiaal wanneer er iets aan vervanging toe is, is goedkoper dan de complete woning in één keer aan te pakken.

Een concreet voorbeeld van dit duurzaamheidsplan is het invoeren van de NEST-thermostaat. Deze thermostaat registreert door middel van GPS op de telefoon als de bewoner het huis verlaat. Automatisch gaat de kachel dan op een lagere temperatuur om energie te besparen.

Investering

Een ander punt uit het plan is de investering van 430 miljoen euro. Van dat geld komen bijna tweeduizend nieuwe eenheden, waarvan 1756 sociale huurwoningen in de vorm van sloop-nieuwsbouw, transformatie en stedelijke vernieuwing. Buurten die onder andere deel uitmaken zijn Strijp-S, Kruidenbuurt en Woensel West. Het andere deel worden bedrijfsruimten.

Innovatie

Om te blijven innoveren richt de corporatie het Trudo.lab op. Hierin zijn tien werknemers actief die gevraagd en ongevraagd advies geven en met nieuwe ideeën komen over producten zoals internetverhuur en gebiedsontwikkeling. Het lab gaat volgende maand aan de slag.

Leefbaarheid

Trudo streeft naar gemengde wijken waar huurders en kopers naast elkaar leven. Door hogere en lagere inkomens bij elkaar te laten wonen, wordt de leefbaarheid bevorderd, zo verwacht Trudo. Mensen voelen zich dan meer verantwoordelijk voor eigen huis en tuin.

Integratie

Het ondersteunen van vluchtelingen vindt Trudo een belangrijk punt. De bedoeling is dat nieuwe vluchtelingen tien uur per maand worden ondersteund door een medebewoner waardoor diegene onder andere de buren, de buurt en de praktische zaken leert kennen. De medebewoner krijgt als tegenprestatie een huurkorting van honderd euro.