Author profile picture

Er zijn in 2015 meer kantoren verkocht of verhuurd dan het jaar ervoor, er is minder leegstand, maar er is nog lang geen sprake van gezonde verhoudingen. Het aanbod kantoorruimte (circa 229.000 m2) is immers nog steeds vijf keer zo groot is als de vraag naar kantoorruimte in 2015 (opnamecijfer: 44.000 m2). Ook het leegstandspercentage van 16% is nog steeds ruim twee keer meer dan gewenst.

Dat betekent volgens wethouder Staf Depla (economische zaken) dat er alle reden is om het bestaande kantorenbeleid voort te zetten. “Ondanks dat de Eindhovense kantorenmarkt het in 2015 iets beter heeft gedaan dan op landelijk niveau, blijft voorzichtigheid geboden.”

Eindhoven laat jaarlijks de stand van zaken op de Eindhovense kantorenmarkt in kaart brengen door makelaarskantoor DTZ Zadelhoff. Daaruit blijkt onder meer dat de structurele leegstand (kantoren die langer dan drie jaar leeg staan) flink is verminderd. Van de 80.000 m2 kantoorruimte die eind 2014 als langjarige leegstand was geregistreerd, is momenteel nog maar zo’n 33.000 m2 over. Zo’n 38.000 m2 is (of wordt) getransformeerd naar andere functies, terwijl ca. 9.000 m2 weer gewoon als kantoorruimte is verhuurd.

De transformatie van (veelal leegstaande) kantoren is volgens Depla een belangrijke motor achter de vermindering van de kantorenleegstand. “Eindhoven doet het in dat opzicht erg goed.” In 2015 is de transformatie van circa 60.000 m2 kantoorruimte ter hand genomen, waaronder het Philips Lighting complex aan de Mathildelaan. In 2016 zet deze tendens zich voort met de op stapel staande transformatie van onder andere de Groene Toren aan de Vestdijk en het voormalige Jeugdzorg-gebouw aan de Wal. Ook de komende jaren zit er nog een aantal grootschalige transformaties in de pijplijn, waaronder het voormalige TD-gebouw en het ABN-AMRO-pand aan het Stadhuisplein.

Vanaf 2011 is er ruim 100.000 m2 kantoren getransformeerd (veelal tot wonen); grootste project is Philips Lighting met 43.000 m2. Een kleine 100.000 m2 is sindsdien gesloopt en gedeeltelijk herontwikkeld; grootste project daarbij is de sloop van 70.000 m2 voormalige Philips kantoren op Vredeoord, maar bijvoorbeeld ook Rabobank op de Fellenoord. Ook in 2016 vindt nog volop transformatie plaats, zoals het TD gebouw en de Groene Toren.

Cees-Jan Pen: “Rug recht houden”

Lector Fontys Cees-Jan Pen, specialist op het gebied van leegstand, is blij met de nuchtere kijk van de gemeente op de licht herstelde kantorenmarkt. “Het mooie is dat Eindhoven laat zien dat transformatie gewoon kan en de stad versterkt. Dat is, zeker in deze tijd waarin de bouwlobby volop pleit om maar weer kortzichtig en gemakkelijk weilanden te gaan bebouwen, een verademing. Eindhoven moet de slimste transformatieregio worden.”
Aanpassing van het beleid is inderdaad niet nodig, zegt Pen, “maar wel de rug recht houden en doorgaan met de verduurzaming van de bestaande voorraad.”
Een officiële kantorenleegstand van 16% noemt hij voor zo’n economische sterke stad als Eindhoven veel te hoog. “Gesproken wordt over  een aanbod van kantoorruimte dat nog steeds vijf keer zo groot is als de vraag. Hier is de gemeente nog te rooskleurig want de verborgen leegstand (10% totale voorraad) van zeker 30.000 m2 komt hier nog bovenop.”