Author profile picture

Om mensen bewuster te maken van allerlei processen die verborgen plaatsvinden, vooral op het gebied van data, is een transparante laadpaal ontwikkeld. Burgemeester Jorritsma onthulde vandaag het eerste prototype bij de opening van het Smart City jaarcongres. Als er bijvoorbeeld meer elektrische auto’s ingeplugd staan dan er energie is, maakt de transparante laadpaal zichtbaar hoeveel stroom beschikbaar is en hoe die verdeeld wordt. Zo kan de gebruiker zien wat er gebeurt en welke keuzes gemaakt worden.

De Transparante Laadpaal is volgens de bedenkers het eerste fysieke antwoord op de vraag hoe de smart city van de nabije toekomst voor mensen te begrijpen blijft. Volgens de gemeente Eindhoven is het een goede manier om mensen te betrekken bij nieuwe technologie en ze invloed te geven op de toepassing ervan.

Het is de bedoeling dat de laadpaal de aanzet is tot meer discussies over de vergaande keuzes die in de smart city van de toekomst gemaakt worden door middel van algoritmes. Een gemeentewoordvoerder: “Hoe lang staat het stoplicht op rood? Wanneer gaan waar de straatlichten aan? Wie kan als eerste de meeste kilometers laden voor zijn elektrische auto? Allemaal nuttige toepassingen. Want wat is er mis met een stoplicht dat langer groen is als iemand die slechter ter been is oversteekt? Of straatverlichting die uitgaat als er toch niemand is? En volledig elektrische auto’s die voorrang krijgen bij het laden op plug-in-hybrides? Maar als je niet kunt zien welke keuzes waarom gemaakt worden dan kan het gevoel ontstaan totaal overgeleverd te zijn aan techniek en algoritmes. Als gebruiker moet je dan maar hopen dat je eerlijk en netjes behandeld wordt. Daarmee wordt transparantie noodzakelijk bij de slimme technieken die nu worden bedacht en de komende jaren uitgerold worden.”

De gemeente Eindhoven zet vooral in op smart society in plaats van smart city. In onze serie “Datastudio” gaat E52 elke vrijdag in op een specifiek aspect van die ambitie.

De Transparante Laadpaal is een project van ElaadNL (kennis- en innovatiecentrum op het gebied van Smart Charging), Alliander (regionale netbeheerder) en is ontworpen door The Incredible Machine.