Author profile picture

Eindhoven wil een smart society worden. Maar hoe gaat dat? Wat gebeurt er al? En van welke voorbeelden kunnen we iets leren? De DATAstudio onderzoekt de transitie die de stad moet doormaken om daadwerkelijk zo’n smart society te worden. Met elke week een nieuwe bijdrage op E52. Deze week een voorbeschouwing op het World Design Event en de daar te bouwen Embassy of Data. Lees hier alle afleveringen in deze serie.

Het driejarige programma van de DATAstudio begint zijn voltooiing te naderen. Op uitnodiging van het World Design Event, programmeert het team van de DATAstudio de Embassy of Data waarin de lessen die we geleerd hebben, worden gepresenteerd. Het World Design Event wordt dit jaar voor de eerste keer georganiseerd, en zal plaatsvinden van 20 tot en met 29 oktober in Eindhoven. Het WDE legt verbindingen tussen de stad, haar inwoners, internationale creatieve denkers en doeners, stadsvernieuwers, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden. Acht ‘creatieve’ ambassades rondom thema’s als stedelijke transformatie, klimaatverandering, intimiteit en data opereren daarin als knooppunten.

De Embassy of Data wil meer bewustzijn creëren over de mogelijkheden en kansen van data, maar ook over de bedreigingen én tekortkomingen. Wereldwijd hebben veel steden de ambitie met behulp van data de stad schoner, veiliger en efficiënter te maken. Daarvoor worden digitale middelen ingezet die data verwerken en in toenemende mate ook zelf data produceren. Het antwoord op steeds meer problemen, waaronder ook sociaal-maatschappelijke vraagstukken, wordt gezocht in het vergaren en analyseren van deze data. Er gaat echter nog wel eens wat mis bij het bewaken en interpreteren van data. Bovendien zijn lang niet alle belangrijke issues even gemakkelijk in data te vangen. Over onderwerpen als eenzaamheid en sociale cohesie bestaan heuse ‘datawoestijnen’. Een slimmere samenleving begint daarom niet bij het verzamelen van meer data, maar eerder bij het verzamelen van de vragen die relevant zijn voor die samenleving.

 

De vragen van de Embassy of Data
De Embassy of Data bestaat uit een tentoonstelling en een open living lab dat bemand wordt door studenten en medewerkers van de DATAstudio. Hiermee wil de DATAstudio het publiek laten begrijpen en ervaren welke vraagstukken er zijn rondom data en wat de – vaak onzichtbare – impact van data op ons dagelijks leven is.
In de Embassy of Data wordt daarom zoveel mogelijk data verzameld over de bezoekers van het stadscentrum van Eindhoven. De grenslijn van het ambassadeterrein wordt aan de bezoeker duidelijk gemaakt middels een markering in het straatbeeld. Hierdoor betreedt de bezoeker bewust het terrein, maar ‘ondergaat’ toch enigszins verwonderd een zekere screening. Want, welke data wordt verzameld? Waar zitten de sensoren en waar hangen de camera’s? Waar en hoe worden mobiele telefoons via cell-towers, Wi-Fi-tracking of Bluetooth gevolgd? Welke (inter)nationale bedrijven en gemeentelijke diensten kunnen deze informatie zien? Wat, waar en hoe lang wordt deze informatie bewaard? Wie doet welk onderzoek? Hoeveel geld wordt daarin geïnvesteerd en wie verdient eraan? Welke wetgeving is hiervan op toepassing? Wie houdt toezicht? Welke protocollen worden gevolgd?

Al deze aspecten worden zoveel mogelijk zichtbaar en leesbaar gemaakt.

Tentoonstelling
Het eerste deel van de tentoonstelling bestaat uit een visuele representatie van deze data. De ambitie is om de bezoeker duidelijkheid te bieden over de veelheid aan verzamelde data en daarnaast de omgang met deze data. De Embassy of Data wil een proces inzichtelijk maken dat doorgaans onzichtbaar en/of achter gesloten deuren plaatsvindt. Het tweede deel van de presentatie maakt inzichtelijk hoe de vertaalslag wordt gemaakt van data naar informatie. Dit begint met een opsomming van de vragen die aan het verzamelen van deze data ten grondslag liggen. Wie wil wat weten en waarom? Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt hoe de data uiteindelijk geanalyseerd wordt. Welke stappen en criteria worden gevolgd om tot inzichten te komen? Wie bepalen deze criteria? Het derde deel van de tentoonstelling zoomt in op de hiaten in de datastroom, in de interpretatie, in de huidige wetgeving en in de betrokkenheid van en de bruikbaarheid door burgers. Welke onderwerpen ontbreken? Welke onderwerpen worden überhaupt niet door data ondersteund? Welke onderwerpen worden wel door data ondersteund, maar zijn blijkbaar niet relevant? Welke mensen worden buitengesloten? Welke risico’s worden daarbij over het hoofd gezien? Wordt de kloof in de maatschappij alleen maar groter door de toenemende datastroom, of juist niet?

Open Living lab
De tentoonstelling fungeert als inhoudelijk en ruimtelijk kader voor het living lab in het hart van de ambassade. In het living lab wordt niet gewerkt met automatisch verzamelde kwantitatieve data, maar wordt zachte, meer kwalitatieve informatie verzameld, verwerkt en geïnterpreteerd.
De Embassy of Data wil niet alleen meer transparantie bevorderen door overheden en bedrijven in hun omgang met data, maar heeft ook de overtuiging dat harde data altijd verrijkt moet worden met zachte informatie. Alleen op die manier is het mogelijk om behoeften, wensen, veranderingen en onderliggende sentimenten in de samenleving behoorlijk te duiden. De Embassy of Data nodigt het publiek dan ook uit om de beschikbare harde data in de ambassade van zachte informatie te voorzien door middel van interviews en deelname aan verschillende activiteiten.

Workshops, lezingen en Woenseltopia…
Naast de dagelijkse werkzaamheden in het Open Living Lab worden de nodige andere speciale activiteiten georganiseerd. Aan de ene kant willen we hiermee onze kennis en die van bezoekers en bewoners van Eindhoven delen, anderzijds hebben ze tot doel om alternatieve manieren te testen waarmee kwalitatieve informatie uit de samenleving in beeld kan komen. Naast workshops en een hoorcollege over big data met discussie voor bezoekers en bewoners van Eindhoven, nodigen we basisschoolleerlingen uit die meegedaan hebben aan het programma MapLab van de DATAstudio om de bevindingen over hun wijk in verhalen en tekeningen aan beleidsmakers te presenteren.

Een ander programmaonderdeel van de DATAstudio is het spel Woenseltopia, een serious game die in samenwerking met Games for Cities is ontwikkeld. In een aantal spelsessies nodigen we steeds 20 deelnemers uit om rondom een grote speeltafel gedurende twee uur met elkaar én met behulp van relevante data aan verschillende ruimtelijke en sociale oplossingen te werken voor een gebied in Eindhoven. Alle inzichten en ontwikkelingen rondom data in de stad worden ten slotte in een internationaal perspectief geplaatst op een grote conferentie op 24 oktober.

Graag tot ziens in de Embassy of Data!

Linda Vlassenrood, Data Studio Eindhoven en Embassy of Data.