Elektrisch wagenpark is zilvervloot

Wagenparkbeheerders zouden huiverig zijn om over te gaan op elektrische wagens. Maar echte bezwaren zijn er niet. Het aantal elektrische leaseauto’s neemt dan ook snel toe.