Danqing Liu © TU Eindhoven
Author profile picture

Danqing Liu, docent aan de faculteit van Scheikundige Technologie van de TU Eindhoven krijgt ruim 400.000 euro om slimme synthetische oppervlakten te maken die onder invloed van licht of elektrische velden vloeistoffen kunnen afscheiden of opnemen. Deze oppervlakten kunnen onder meer worden gebruikt voor het ontwikkelen van zelf-reinigende systemen en voor de toepassingen in de robotica en de gezondheidszorg.

De NWO heeft in het kader van het START-UP-programma drie miljoen euro toegekend aan zeven recent aangestelde onderzoekers voor vernieuwend onderzoek in de natuur- en scheikunde. Liu is een van hen.

Afscheiding is in de natuur een veel voorkomende verschijnsel. Denk aan de menselijk huid die olie afscheidt om ons lichaam te beschermen, of zweet om de lichaamstemperatuur te reguleren. Of aan vissen die een slijmachtige substantie afscheiden om hun huid te beschermen tegen parasieten, en om de waterweerstand te verlagen, zodat ze sneller kunnen zwemmen. Geïnspireerd door de huid van levende wezens ontwikkelt Danqing Liu slimme oppervlaktes die onder invloed van licht en elektriciteit meerdere malen stoffen achter elkaar kunnen afgeven en weer opnemen.

Het gecontroleerd afgeven van vloeistof speelt een grote rol in zelfreinigende systemen, waar het afgegeven smeermiddel het vermogen om vocht op te nemen reguleert, en voorkomt dat zich allerlei vuil aan het oppervlak hecht. Ook kan het worden gebruikt in biomedische toepassingen, zoals huidpleisters die het vochtgehalte reguleren of langzaam antiobiotica afgeven om wonden te genezen. In de afzienbare toekomst kunnen slimme oppervlakten worden gebruikt als synthetische huid voor robots.

Koeling via de huid

Lopen, sporten, het optillen van voorwerpen, of gewoon stilstaan. Iedere keer als we onze spieren gebruiken, produceren ze warmte. Hoe meer we onze spieren gebruiken, des te meer moeten ze actief worden gekoeld. Het is de reden waarom we zweten. Door te zweten wordt water uit ons lichaam gepompt, dat vervolgens verdampt en ons verkoelt.

Bij robots, vooral bij mensachtige robots waar de vereiste torsie een groot beroep doet op hun motoren, is de opgewekte hitte een fikse beperking voor hun prestaties. Momenteel lossen ingenieurs dat op door ventilatoren of grote radiatoren, die de robots een stuk zwaarder en groter maken. In de toekomst kunnen de slimme oppervlakten die Liu ontwikkelt, worden gebruikt als kunsthuid voor robots, die daardaar “kunnen zweten, afkoelen en beter functioneren”.

Responsieve materialen

Met haar brede achtergrond in verschillende disciplines, variërend van electrical engineering tot werktuigbouwkunde en scheikundige technologie, probeert Liu het gat te vullen tussen moleculaire wetenschappen – zoals synthetische organische chemie – en materiaalkunde. “Ik ontwikkel nieuwe materialen zoals siliconen, hydrogels en vloeibare kristalpolymeren op submicrometer-schaal”, legt ze uit. Deze materialen zijn responsief, wat betekent dat ze externe prikkels kunnen waarnemen en erop kunnen reageren, via ingebouwde sensorsystemen. De laatste zijn ofwel intrinsiek aanwezig in de materialen zelf, of ze worden erin geïntegreerd in de vorm van optische, elektrische of chemische sensoren.

Bron: TU Eindhoven