Author profile picture

Stichting Gezondheidszorg Eindhoven (SGE) opent vandaag haar elfde eerstelijns gezondheidscentrum in het Videolab op Strijp S. Het centrum is speciaal gericht op de 30.000 internationals die in en om Eindhoven wonen. “Het nieuwe gezondheidscentrum speelt in op de behoeften van de internationale doelgroep door zich allereerst te verdiepen in de international”, zegt Irene Martens van SGE International. “Alle zorgverleners zijn getraind in het omgaan met mensen met allerlei culturele achtergronden. Naast de eerstelijnszorg van SGE wordt samengewerkt met psychologen en psychiaters die gespecialiseerd zijn in het werken met deze doelgroep.” Er wordt volgens Martens gewerkt volgens de NHG standaarden en richtlijnen van de eerstelijns zorg en de contractmogelijkheden met de (zorg)verzekeraars.

Lees ook: Laagdrempelige zorg voor de international op Strijp-S


 

Screen Shot 2016-06-01 at 17.15.08Een groot deel van de internationals voelt zich niet thuis bij de Nederlandse zorg. Het vertrouwen in (huis)artsen is erg laag; slechts 32% heeft vertrouwen in de arts, tegen 85% onder Nederlanders. Om belanghebbenden – werkgevers, bestuurders en zorgverleners – bekend te maken met de kloof die bestaat tussen de verwachtingen van internationals en de aangeboden zorg vindt vandaag het symposium ‘Closing the Gap’ plaats in Seats o Meet op Strijp-S.

Internationals komen vaak uit andere zorgsystemen waar bijvoorbeeld directe toegang tot een specialist gebruikelijk is of waar er ruimhartiger gebruik wordt gemaakt van preventieve diagnostiek en antibiotica. Verder zijn er vaak belangrijke cultuurverschillen en is er bijna altijd een taalbarrière.

Volgens Martens heeft het gebrek aan vertrouwen een negatieve invloed op de behandelrelatie en daarmee op de uitkomsten van zorg. “Bij de patiënt leidt het tot een gevoel van onveiligheid, soms stress. Voor velen betekent dit dat ze zich niet thuis voelen in Nederland en dit belemmert hun sociale en economische integratie. Internationals zoeken door hun gebrek aan vertrouwen in de Nederlandse zorg ook vaak hulp en medicatie buiten de reguliere kanalen en richtlijnen.” Door zelfbehandeling met vanuit ‘thuis’ opgestuurde medicatie, kan volgens Martens zelfs de volksgezondheid in het geding zijn.”

Het symposium dat samen met het hele netwerk van belanghebbenden is georganiseerd – niet alleen de doelgroep zelf maar ook de gemeente, zorgverzekeraars, werkgevers en andere zorgaanbieders – heeft als doel maximale uitwisseling van kennis over de behoefte van de doelgroep en de mogelijke oplossingen. Daarnaast is het symposium georganiseerd om de opening van het gezondheidscentrum voor internationals, SGE International op Strijp-S in Eindhoven, te vieren.

Foto: ontvangstbalie van het gezondheidscentrum

Screen Shot 2016-06-01 at 17.14.54