Author profile picture

Crafting narratives, design for journalism“: onder die titel hebben elf studenten van Design Academy Eindhoven de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar nieuwe vertelvormen voor de journalistiek. De nadruk lag daarbij op Virtual Reality: wat zou de impact van dit middel kunnen zijn op het vak en hoe moeten we überhaupt omgaan met ‘immersiviteit‘?

Begeleiding voor de studenten in deze nieuwe minor kwam van Danielle Arets en Tom Loois (Design Academy Eindhoven) en daarnaast konden ze in hun zoektocht gebruik maken van de kennis en middelen van VPRO Medialab in Eindhoven.

Eind januari werd het project afgerond met een essay van elke student en een presentatie van het onderzoek. Het resultaat: acht disruptieve, innovatieve en soms wat ongemakkelijke ideeën over de toekomst van de journalistiek. Daarbij was aandacht voor zowel de veranderende rol van de nieuwsconsument als voor de toegevoegde waarde van ‘immersiviteit’, de mate waarin media in staat zijn het gevoel te creëren dat de toeschouwer zich in een virtuele wereld bevindt.

Prototypes

Alleen al onderling zijn de prestaties nauwelijks met elkaar te vergelijken, laat staan dat de gepresenteerde ideeën op een of andere manier aansluiten bij gebruikelijk journalistiek onderzoek. Wat we ook zien: acht keer het bewijs dat het VR-wiel, althans voor de journalistiek, echt nog uitgevonden moet worden. De designers-in-opleiding hebben daar zeker ideeën over, maar voor een daadwerkelijke uitvoering ervan was in dit project te weinig tijd. Crafting narratives heeft dan ook nog geen bruikbare prototypes opgeleverd, maar dat was ook niet het primaire doel.

Hier meer in detail de VR-visies van de acht studenten.