Author profile picture

De Stichting STRP heeft een nieuwe prijs in het leven geroepen die ontwerpers uitdaagt de werelden van kunst en technologie met elkaar te verbinden. De STRP Award for Creative Technology (ACT) bestaat uit een prijs van 30.000 euro voor bewezen talent en twee prijzen van 15.000 euro voor nieuw talent. Van het prijzengeld dient het ingeleverde idee uitgewerkt te worden.

Whatsapp bericht elke dag advertentie

De winnaars van de prijzen worden tijdens STRP Biënnale 2017, tussen 24 maart en 2 april, bekend gemaakt. Met de nieuwe award wil Stichting STRP budget en begeleiding aanbieden voor de productie en presentatie van nieuw werk van talent en van ‘makers met visie en verbeelding’.

De ideeen die ingeleverd worden, mogen elke denkbare vorm hebben volgens de stichting, zolang ze maar aansluiten bij het thema Senses & Sensors. Stichting STRP: “Senses & Sensors draait om waarneming: waarneming van onszelf en de wereld om ons heen. Hoe wij waarnemen, wat wij waarnemen en hoe voortschrijdende technologie deze waarneming steeds verder oprekt en verdiept. Senses & Sensors koppelt het biologische en het digitale, mens en machine vanuit een cultureel perspectief. Het zet interactie en immersie centraal.”

De deadline voor de inzendingen ligt op zondag 15 januari 2017. Inzenden kan via deze link.