© IO
Author profile picture

Subsidies en financiële bijdragen aan de culturele organisaties komen vanaf volgend jaar niet langer rechtsreeks van de gemeente maar van de net opgerichte stichting Cultuur Eindhoven. De stichting is sinds deze week actief, met directeur/kwartiermaker Thomas van Dalen en drie leden van de Raad van Toezicht in het bestuur. Cultuur Eindhoven zal de gemeenteraad adviseren op de inhoudelijke kaders van het cultuurbeleid en láát zich adviseren door maximaal 21 kunst- en cultuurspecialisten en vertegenwoordigers uit de samenleving.

“Een heuglijk moment”, noemt wethouder Mary-Ann Schreurs de oprichting van deze stichting.  “Omdat het binnen Nederland uniek is dat er een onafhankelijke, meewerkende organisatie is die zich begeeft tussen politiek en publiek en die de cultuursector een gezicht kan geven. Subsidies en fondsen, maar ook de cultuurscan worden belangrijke instrumenten waarbij Eindhoven op politiek niveau kan bepalen hoe met publiek geld kan worden omgegaan. Die scan blijft levend, het beleid kan blijven meeveranderen.“

Ook Thomas van Dalen noemt deze vorm van organisatie nieuw en vooruitstrevend, uitzonderlijk goed passend bij Eindhoven: “Een gemeenteraad die kan controleren en nauw samenwerkt met een stichting die transparant optreedt als partner van de culturele instellingen: dat ambiëren veel steden, maar hier wordt het werkelijkheid.”

Meedenken over het cultuurbeleid van Eindhoven? Ga dan vanavond – donderdag 9 juli – naar de denk- en praatavond.