Author profile picture

De helft van de gehonoreerde Europese ERAnet-projecten voor onderzoek naar gebruikersveiligheid rond het Internet of Things komt uit Eindhoven. In totaal werden zes projecten gehonoreerd. Ook de Universiteit Twente krijgt funding voor een project. Hoe hoog de bijdrage uiteindelijk wordt, moet nog worden vastgesteld.

Eerder deze maand zijn de projectcoördinatoren binnen de call “User-Centric Security, Privacy and Trust in the Internet of Things” (SPTIoT) van het ERAnet CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-NET) geïnformeerd over de financiering van hun projecten. Eindhoven en Twente werken in hun projecten samen met universiteiten uit België, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Meer over de Eindhovense projecten:

Cocoon, “Emotion psychology meets cyber security in IoT smart homes”, onder leiding van dr. ir. A. Haans.

ID_IOT, “IDentification for the Internet Of Things” , onder leiding van dr. B. Skoric.

USEIT, User empowerment for Security and prIvacy in Internet of Things, onder leiding van prof. dr. T. Lange.