Author profile picture

Het stationsgebied is volgens de gemeente toe aan een opknapbeurt. De nieuwe stationspassage is bijna klaar, na de zomer is de monumentale buitenkant aan de beurt en ondertussen werkt de gemeente aan plannen voor het stationsgebied die onderdeel zijn van de gebiedsvisie Brainportcity 2020-2040. Dit gebied, van station tot gevel Bijenkorf en tot aan de Groene Toren moet volgens wethouder Seuren, Brainport City, de showcase van de regio worden waar techniek, kennis en design samenkomt.

Het stationsplein en het gebied daaromheen is volgens de gemeente ondermaats. Volgens Ronald Rijnen, betrokken ambtenaar bij Brainport City, stelt dat het gebied niet uitnodigend genoeg is om er te verblijven. Om het leefklimaat voor Eindhovenaren en expats te verhogen is het volgens hem van belang dat dit gebied wordt aangepakt.

Verbinden

Screen Shot 2016-06-30 at 18.11.21Het uitgangspunt daarvan is verbinden. In letterlijke zin betekent dat het verbeteren van vervoer van en naar de hotspots, zoals de High Tech Campus en ASML. Aan de andere kant staat het verbinden in uiterlijke zin waarbij de Eindhovense identiteit van kennis, techniek en design in terugkomt.

Fietsen

Om het stationsplein toekomstbestendig te maken zijn er verschillende uitgangspunten die de kwaliteit van het gebied moet vergroten. Een van die uitgangspunten gaat over fietsers en het stallen van fietsen.

Rijnen: “Uit berekeningen is gebleken dat er rondom het station plaats moet komen voor tienduizend fietsen. Ook het aanleggen en verlengen van de snelfietspaden is van belang om makkelijk van en naar het station te verplaatsen op de fiets.” Wethouder Seuren haakt daarop in door het noemen van een Hopperpoint. Het deelfietsensysteem moet in het nieuwe stationsgebied ook een punt hebben.

Looproutes

Screen Shot 2016-06-30 at 18.10.40Op dit moment is de gemeente bezig de looproutes vanaf het station te verbeteren. Dit doet zij in samenwerking met rijksadviseurs die opereren vanuit het zogenoemde Loket Knooppunten. Rijnen: “Als je aan de noordkant het station uit loopt, moet je oppassen dat je niet gelijk onder een bus of taxi terechtkomt. Om dit te voorkomen, past de gemeente de looproutes aan.”

Een route is al verbeterd. Voetgangers op weg naar de TU/e lopen nu in één weg rechtdoor naar het universiteitsterrein. Voorheen kruisten zij twee keer met automobilisten. Ook de route naar de Fontys campus aan de Rachelsmolen staat op de planning en de wandelroute naar het Beursgebouw komt op de lange termijn ook aan bod.

Treinverbinding

Zoals gezegd moet het nieuwe stationsgebied verbinden. De gemeente heeft twee wensen met betrekking tot het treinverkeer. Ten eerste een sprinterverbinding richting Eindhoven Airport. Vanaf een nog aan te leggen station Acht zouden reizigers per snelbus verder kunnen reizen naar de luchthaven en andersom zouden de vliegpassagiers met een snelbus naar het centrum kunnen.

De tweede wens is een treinverbinding naar het Duitse Düsseldorf en Aken. Voorlopig is dit door het buurland laag op de prioriteitenlijst gezet, maar het is volgens Rijnen zeker niet van tafel. In de gebiedsvisie staat deze verbinding hoog op de wensenlijst.

Innovatie

Screen Shot 2016-06-30 at 18.11.36Op het gebied van innovatie en duurzaamheid wordt niet alleen het Hopperpoint genoemd, maar ook slimme lantaarnpalen zijn een optie. “Daar kunnen we al veel mee. Zo kun je de stemming ermee beïnvloeden en aan laten gaan als er iemand voorbij loopt”, zegt Jos Rooijmans, betrokken ambtenaar bij de ontwikkeling van de spoorzone.

Design gebouwen

Er ligt een schematische schets van het toekomstige stationsplein, maar volgens Rooijmans is dit slechts een ‘inspiratieboekje’. “De gebouwen die er komen, worden geen standaard kantoorpanden. De wens is dat binnen en buiten bijna naadloos in elkaar overlopen. Dat kan met bijvoorbeeld ramen, maar ook op veel andere manieren. Hoe het eruit gaan zien, weten wij nog niet. Er zullen verschillende partijen betrokken zijn bij het ontwerpen van de panden.”

Deze partijen zullen, volgens wethouder Seuren, elk het ontwerp vanuit een andere invalshoek bekijken: “De ontwikkeling van de gebouwen zal bekeken worden door bijvoorbeeld een designbril of vanuit een innovatiehoek. We gaan nog een oproep doen aan professionals zodat we veel verschillende ideeën en plannen krijgen voor de ontwikkeling van de panden.”

VVV-kantoor

Screen Shot 2016-06-30 at 18.10.12In een van die panden komt het VVV-kantoor te zitten. Dit gebouw moet het pronkstuk worden van het stationsgebied. Binnen moet, zoals Rooijmans zei, doorlopen naar buiten. Daarnaast moet het kantoor uitnodigend zijn, maar bovenal er ook aantrekkelijk en mooi uitzien door het design ervan.

MIRT

De ontwikkeling van het stationsgebied is een van de zogenoemde Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) projecten van de Rijksoverheid. Seuren: “Brainport wordt door het Rijk gezien als een belangrijk economisch gebied van Nederland. De verbetering van Brainport City is om die reden ook een MIRT-project.”

Snelwegen

Het MIRT-programma richt zich op financiële investeringen in ruimtelijke projecten. Het gaat dan niet alleen om het verbeteren van treinverbindingen, maar ook de snelwegen A67 en A58 vallen in het programma. Volgens de Rijksoverheid is het voor de (kennis)economie van Nederland van belang dat er wordt geïnvesteerd in de infrastructuur van de Brainport regio.

Daar valt ook het verbeteren van het stationsgebied onder door onder andere looproutes, (snel)fietspaden en de eerder genoemde treinverbindingen te verbeteren en uit te breiden.

Gemeente: BrainportCity, kansrijk perspectief - kaart

Alle illustraties afkomstig van MIRT onderzoek Brainport Avenue 2020-2040 – Gebiedsvisie BrainportCity