© USONO
Author profile picture

Op initiatief van Innovation Origins en High Tech Campus zijn voor het vijfde jaar op rij de tien meestbelovende startups-to-watch uit de regio Brainport Eindhoven bekendgemaakt. Zij kregen op 27 juni een Gerard & Anton Award. De winnende bedrijven worden een voor een uitgelicht in een interview. Vandaag het zevende deel: Usono en het fixeren van een echokop. lees hier de hele serie.

Naam: Benjamin Tchang
Start-up: Usono
Jaar van oprichting start-up: 2016

Wat is het doel van je bedrijf?

“Het verlichten, verbeteren en innoveren van het gebruik van ultrasound.”

Is dit het eerste bedrijf dat je opricht?

“Ja.”

Hoe is het idee ontstaan voor je start-up?

“Benjamin Tchang was onderzoek aan het doen naar spierziekten bij kinderen met behulp van ultrasound. Daar liep hij tegen een probleem aan, namelijk dat hij de echokop niet kon fixeren op het lichaam tijdens dynamische metingen. Tijdens een zondag heeft hij aan hockeyvriend Victor Donker gevraagd of hij kon helpen. Victor heeft Jori Verbeek erbij gevraagd en uiteindelijk hebben we samen een product ontwikkeld om een echo te fixeren op het lichaam.”

Is er al eens een verandering van focus geweest, een pivot? Kun je iets vertellen over de aanleiding en het resultaat?

“We hebben ons in het begin gefocust op de dynamische spier metingen, maar na verschillende ziekenhuizen benaderd te hebben, zijn we ons gaan richten op hart echo’s. Dit heeft geleid tot de ProbeFix, ons eerste product dat nu op de markt is en aangeboden wordt in 12 landen.”

Er is vast een moment geweest dat je het allemaal niet meer zag zitten. Kun je dat moment beschrijven?

“Voordat we bij HighTechXL kwamen hadden we het lastig, we waren alledrie aan het werk bij andere bedrijven naast Usono. Hierdoor was de voortuitgang erg langzaam. Daarom hebben we besloten om fulltime bij Usono te gaan werken tijdens het HighTechXL programma.”

Zijn er startups/ondernemers die je als voorbeeld ziet?

“Er zijn visionaire ondernemers die zeer inspirerend zijn voor mij, waaronder de grote namen zoals natuurlijk Steve Jobs en Elon Musk. Maar dichtbij ons is Sjaak Deckers een goed voorbeeld.”

Waar sta je met je bedrijf over 5 jaar?

“Over 5 jaar hebben we een bedrijf dat internationaal geschaald is, met een groter portfolio in de medische- en sportechografie sector.”

Wat betekent Eindhoven voor je bedrijf? En voor jezelf?

“Eindhoven brengt veel mogelijkheden met zich mee voor ons als bedrijf. Het ecosysteem is erg krachtig in Eindhoven en heel waardevol voor ons. Door dit netwerk is het gemakkelijk om introducties te regelen bij bijvoorbeeld PSV of in contact te komen met productiebedrijven. Ik zie Eindhoven zelf als een bruisende stad waar veel te doen is en steeds meer internationaal talent naartoe komt. Super om te wonen!”

Hoe is het start-upklimaat in Eindhoven? Voel je jezelf er een onderdeel van? Zo ja, hoe is dat zichtbaar?

“Het start-upklimaat is goed vertegenwoordigd in Eindhoven. Wij zitten gezamelijk met andere startups in gebouw 12 op de High Tech Campus, dus ik voel zeker dat we onderdeel zijn van het start-upklimaat. Daarnaast zien we dat het start-upklimaat erg veel gestimuleerd word door events. ”

Op welk punt zou het Eindhovense start-up-ecosysteem zich nog kunnen verbeteren?

“Het investeringsklimaat in start-ups in Eindhoven kan zeker nog verbeterd worden. Investeerders moeten durven om risico te nemen om in ‘vroege fase’ start-ups te investeren. ”