®Credimi
Author profile picture

De Italiaanse start-up Credimi is het grootste digitale platform voor factoring (financiering van uitstaande facturen) en digitale leningen op het vaste land van Europa.
Credimi verstrekt leningen aan bedrijven met behulp van een bijna volledig geautomatiseerd algoritme voor risicobeoordelingen. Daardoor krijgen bedrijven eenvoudiger toegang tot kredieten. De startende onderneming heeft in totaal meer dan 600 miljoen euro aan leningen verzorgd voor meer dan 3500 Italiaanse kleine en middelgrote ondernemingen (MKB’s).

Bovendien is Credimi geautoriseerd en gecontroleerd door de Bank van Italië. Dat betekent dat zij onderworpen is aan alle wet- en regelgeving itaalverstrekking, witweassen e.d. die voor alle financiele instellingen gelden, Daardoor is de startende onderneming een zeer betrouwbaardere partner.
Innovation Origins sprak met Ignazio Rocco, CEO en oprichter van Credimi.

Hoe ontstond het idee voor deze start-up?

Voordat ik Credimi oprichtte, was ik een bankprofessional en consultant. Ik had een echte fascinatie voor financiële technologie. Daarom wilde ik in 2015 investeren in de fin-tech industrie. Ook al had ik in het begin niet de lancering van een start-up in gedachten. Toen ik echter zag dat er in Italië vraag was naar financieel-technische diensten, besloot ik een bedrijf op te richten dat zich richtte op leningen aan het MKB. Bovendien waren er in Italië geen andere kredietverstrekkers specifiek voor fin-tech. Ook niemand anders probeerde de enorme Italiaanse MKB-markt te bedienen. Italiaanse MKB’s hadden nieuwe diensten nodig. Snellere en flexibelere diensten, dan die welke door de banken werden aangeboden.

Ignazio Rocco, oprichter & CEO. ®Credimi

Bent u alleen actief in Italië?

Ja, op dit moment zijn we alleen in Italië actief. Maar we zijn van plan om uit te breiden naar andere Europese markten.

Heeft u zelf de technologie gecreëerd die wordt gebruikt bij het opstarten van uw bedrijf?

Ja, dat klopt. Onze eigen technologie voor risico-evaluatie is bijna volledig geautomatiseerd. Het stelt ons in staat om duizenden gegevens te verwerken en te analyseren in slechts een paar uur tijd. Ons team evalueert de verzamelde informatie en beslist of de aanvraag van een bedrijf toegekend kan worden.

Wat maakt Credimi anders dan andere, vergelijkbare fintech start-ups?

Ons bedrijfsmodel verschilt van de meeste concurrenten door enerzijds onze eigen risico-evaluatietechnologie (die bijna volledig geautomatiseerd is). En anderzijds door het feit dat Credimi toestemming heeft gekregen om uit de eigen balans te lenen. Dat betekent dat we in real-time leningen aan bedrijven kunnen goedkeuren.
Bovendien is Credimi snel. Het duurt voor een MKB-bedrijf slechts 48 uur om te weten of het in aanmerking komt voor een voorschot. Dan nog een paar uur om het geld daadwerkelijk te krijgen. De aanvraag is heel eenvoudig. Het duurt slechts 10 minuten om een lening aan te vragen. Het belangrijkste is dat het transparant is. We hebben geen verborgen kosten. Daarnaast hebben we speciale diensten voor zeer kleine en micro-ondernemingen, die het meestal moeilijk hebben om door banken gefinancierd te worden.

®Credimi

Wie zijn de klanten van Credimi?

Credimi’s klanten zijn allemaal middelgrote, kleine en micro-ondernemingen die heel vaak alternatieve krediet- en factoring-oplossingen nodig hebben. Snellere, eenvoudigere en toegankelijkere oplossingen dan banken bieden. Of andere dan de traditionele oplossingen.

Had u een voorbeeld bij het opzetten van de start-up?

Ik heb veel bewondering voor Xero, de online boekhoudsoftware voor kleine bedrijven, die een breed scala aan diensten aanbiedt. Dat is ook wat we willen doen: zoveel mogelijk diensten aanbieden.

Wat was de grootste uitdaging bij het opzetten van uw start-up?

De grootste uitdaging was dus om het juiste team op te bouwen. Ik had geen technische ervaring. Dus moest ik moest op zoek naar andere medeoprichters die het team zouden aanvullen. Zo kwamen Jacopo Anselmi, een 27-jarige anti-misbruikstrateeg bij Google, en Sabino Costanza, een getalenteerde projectmanager bij BCG, aan boord. Daarna ging ik op zoek naar andere professionals in San Francisco en naar andere Italiaanse talenten, die zich bij het project zouden willen aansluiten.

Wat kunnen we in de toekomst van Credimi verwachten?

Credimi richt zich momenteel op het verder uitbreiden van haar klantenbestand, het productaanbod en de talentenpool. Dit alles terwijl het bedrijf nog steeds doorgaat met zijn missie om bedrijven te helpen bij het beheer van hun werkkapitaal en de efficiëntie van hun supply chain te verbeteren. In de toekomst zullen we ook in andere Europese markten actief zijn.

Hoe is de reactie op Credimi geweest?

We krijgen zeer positieve feedback. Er zijn nu meer dan 3500 bedrijven die gebruik maken van onze diensten. Ze zijn heel tevreden over de snelheid waarmee wij werken en het gak van onze diensten. Ook het Italiaanse innovatiegemeenschap gelooft in ons project. Enkele van de meest succesvolle Italiaanse ondernemers hebben privé € 8,5 miljoen geïnvesteerd in Credimi. Vier belangrijke investeringsfondsen hebben overeenkomsten getekend om € 300 miljoen aan leningen van het platform te garanderen.

Wat is uw uiteindelijke doel?

Onze missie en ons uiteindelijke doel is om het MKB te helpen groeien en zich te concentreren op hun bedrijf en te voorzien in alle behoeften van ondernemers. Te beginnen bij kredietondernemingen en kleine technologiebedrijven.