(c) Unsplash - Kelly Sikkema
Author profile picture

Parkbob begon vier jaar geleden met een app voor automobilisten die op zoek zijn naar een parkeerplaats in Wenen. In korte tijd ontwikkelde  de start-up zijn diensten verder. Tegenwoordig is het een expert op het gebied van digitale mobiliteitsdiensten en werkt het samen met diverse mobiliteitsaanbieders over de hele wereld.

Vier jaar na de oprichting is de ondersteuning voor het zoeken naar parkeerplaatsen al geïntegreerd in het spraakbesturingssysteem van Amazon. Nu is het Alexa die chauffeurs voorziet van informatie over gratis parkeerplaatsen en parkeertarieven. Binnenkort zal Parkbob ook beschikbaar zijn voor navigatiesystemen. De service is altijd gratis voor de klanten. Het eigenlijke profit center bevindt zich in het B2B-gebied en specifiek in de sectoren mobiliteit en automotive.

Verschillende factoren hebben geleid tot de snelle groei van Parkbob: de doorslaggevende factoren waren echter de financiering met durfkapitaal, de uitbreiding naar de Verenigde Staten en de diversificatie. Vandaag de dag beslaat Parkbob in totaal zestig steden wereldwijd. De samenwerkingspartner is Reach Now van BMW/Daimler.

Interview met oprichter Christian Adelsberger.

Christian Adelsberger (c) Parkbob

Hoe zou je de zakelijke activiteiten van Parkbob samenvatten?

We zijn vier jaar geleden begonnen met parkeren op straat, maar doen nu veel meer. Het gebruik van de stedelijke ruimte speelt hierbij een grote rol. Het is ongeveer de laatste mijl. Wij ondersteunen bedrijven in de mobiliteits- en automobielsector bij het digitaliseren van alle mobiliteitsprocessen – op drie niveaus. We digitaliseren….

…de stedelijke ruimte – steden hebben geodata, maar niet alles.
…de regels voor het gebruik van de stedelijke ruimte. Ongeveer zestig procent van de parkeerplaatsen is gereguleerd.
…het gebruiksgedrag om de dienst beschikbaar te maken waar er echt vraag naar is. Op deze manier helpen we de gezamenlijke mobiliteitsaanbieders om hun vloot zo te verdelen dat ze aan de vraag voldoen. Normaal gesproken worden auto’s onregelmatig verspreid. We laten zien hoe ze moeten worden verdeeld om aan de vraag te voldoen.
Binnenkort krijgen we een nieuwe naam die meer generiek en algemener zal zijn – met connotaties van stedelijkheid en mobiliteit.

Hoe kwam je op het idee voor Parkbob?

Het was de persoonlijke ervaring, frustratie over hoe het parkeren in de stad werkt. Ik heb ooit veertig minuten gezocht naar een parkeerplaats na uren rijden met mijn familie. Op dat moment dacht ik, “Dat moet beter zijn! Na wat nadenken realiseerde ik me dat het eigenlijk alleen maar een informatietekort was. Dat was de ontstekingsvonk.

Ik ben bedrijfseconoom, heb in Innsbruck gestudeerd en heb daarna lange tijd in Londen, Seattle en Berlijn doorgebracht. Daar kwam ik al snel in de start-up business terecht en de dynamiek sloot aan bij mijn karakter. Via de financiële dienstensector heb ik in verschillende sectoren gewerkt die te maken hadden met de digitalisering. Toen al was het duidelijk dat niet alleen de diensten, maar ook de structuren zouden veranderen. Op het gebied van mobiliteit was het mij duidelijk dat de sector zo zwaar geschokt zou zijn door de digitalisering dat de omwentelingen zeker twintig jaar zouden duren.

Wat is je motivatie? Welk probleem los je op en waarom is dat belangrijk?

Mijn doel is om iets groots op te bouwen dat succesvol is en het uiterlijk van een bedrijf heeft. Iets te creëren dat een positieve invloed heeft op mensen. Het probleem dat we met Parkbob oplossen is de inefficiëntie van de stedelijke mobiliteit. Ongeveer twintig procent van de verkeersproblemen in het binnenstedelijke verkeer zijn te wijten aan parkeerproblemen.

Was er een moment dat je het wilde opgeven?

Mijn ervaring is dat de obstakels met het succes toenemen – ook omdat uw eigen eisen toenemen. Het eerste obstakel kwam al in de oprichtingsfase naar voren, toen ik hoorde dat de technicus die me begeleidde in de ideefase niet wilde deelnemen. Als beginner moet u zich er van meet af aan van bewust zijn dat u jarenlang aan risico’s bent blootgesteld.

Later was het niet helemaal vanzelfsprekend om uit te breiden naar de VS. Het is niet gemakkelijk om op internationaal niveau als een Oostenrijks bedrijf te worden gezien. Maar dat hebben we goed onder de knie. In 2019 zullen we het grootste deel van onze omzet in Noord-Amerika genereren.

Hoe is de uitbreiding naar de VS tot stand gekomen?

In ons klantsegment werken we voornamelijk samen met internationale bedrijven – wat betekent dat we ook internationale dekking moeten bieden als we interessant willen zijn. Ik was ook geïnteresseerd vanwege mijn persoonlijke geschiedenis. Ik heb mijn eerste professionele ervaringen in het buitenland opgedaan – in Londen, Seattle en Berlijn.

Wat waren de beste momenten tot nu toe? Op welke prestaties ben je echt trots?

We zijn bij nul begonnen. In het begin hadden we een kantoor met dertien vierkante meter en een half personeelslid. Bij de eerste financiering kwamen de eerste medewerkers – meestal rechtstreeks van de universiteit. Het was leuk om te zien hoe snel medewerkers zich ontwikkelen tot experts in hun vakgebied, vaak in korte tijd.

Wat kunnen we in het komende jaar van jullie verwachten?

We zullen ons ontwikkelingswerk concentreren op de VS en een groot deel daarvan teruggeven aan Europa. Het zijn met name de successen van het delen van auto’s en scooters die we naar Europa willen brengen. Daartoe zullen we samenwerkingsverbanden aangaan en uitbreiden.

Waar wil je over vijf jaar je bedrijf hebben – wat is je uiteindelijke doel?

Over vijf jaar zou het bedrijf een gevestigde wereldspeler moeten zijn en een belangrijke bijdrage moeten leveren om meer mensen toegang te geven tot betaalbare mobiliteit.

Wat maakt jullie innovatie beter of anders dan bestaande dingen?

Vanwege de beperkte middelen als kleine start-up zijn we al vroeg begonnen met het gebruik van schaalbare methoden en technologieën – kunstmatige intelligentie, gegevenswetenschap en machinaal leren.

 

Geïnteresseerd in start-ups? Hier vind je meer artikelen over dit onderwerp