Author profile picture

Een aanzienlijk gedeelte van ons aardoppervlak, is niet goed bereikbaar via GSM-signalen, ook is er op sommige plekken geen internet of geen goede internetverbinding. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk wil duizenden satellieten de lucht in schieten, om te zorgen dat de hele planeet snel internet heeft. Het Nederlandse Hiber maakt gebruik van raketten van SpaceX om zijn eigen satellieten de lucht in te schieten en daardoor te zorgen dat de wereld beter bereikbaar is. Interview met mede-oprichter Coen Janssen.

Wat is Hiber voor een bedrijf?

Hiber maakt het mogelijk met nano-satellieten wereldwijd data te verzamelen via sensoren. Deze data geven belangrijke nieuwe inzichten voor onze klanten. Denk bijvoorbeeld aan hogere gewasopbrengsten, door het gebruik van grond, licht en regensensoren. Boeren weten op basis van de data die door die sensoren wordt verzameld wanneer ze hun land moeten besproeien en wanneer ze het beste hun land kunnen bemesten. Daardoor kunnen ze hogere opbrengsten behalen.

Hoe kwamen jullie op het idee om dit bedrijf op te richten?

We hebben ruim een jaar de tijd genomen om de ruimtevaartmarkt te verkennen en enkele bescheiden investeringen gedaan. In die periode zagen we dat kleine satellieten allerlei nieuwe business opportunities met zich mee brengen.

Is er veel concurrentie op dit gebied?

Omdat we wereldwijd opereren is er een handvol bedrijven ook actief op dit vlak, bijvoorbeeld in Australië en de Verenigde Staten. Wij werken samen met India en Amerika om onze dienst mogelijk te maken.

Wat zijn de grootste obstakels waar je tegenaan loopt?

Het aanbieden van een simpele en gebruiksvriendelijke oplossing voor de klant is nog een grote uitdaging. Daarom werken we met onze klanten samen, zodat onze technologie op verschillende manieren ingezet kan worden.

Waar ben je trots op?

In 2018 hebben we onze eerste twee satellieten succesvol gelanceerd. Daarnaast krijgen we financiële steun vanuit de Nederlandse overheid en de bijbehorende erkenning als nationaal icoon maakt ons zeer trots.

Wat zijn je plannen voor dit jaar?

We willen dat het mogelijk wordt dat onze klanten data verschillende keren per dag kunnen uitlezen, in plaats van nu nog een keer per dag.

Wat is je doel voor de komende vijf jaar?

Met Hiber willen we de meest gebruikte connectiviteitsoplossing voor Internet of Things zijn en daarmee een standaard neerzetten met Hiberband, zoals ook met WiFi en bluetooth is gebeurd.