Founder Artificial Ecosystems: Martin Hamp, Co-Founder; Björn Stichler, Co-Founder, Dr. Tobias Graf, Founder (f.l.t.r) ©Pressestelle Koziel TU Kaiserslautern
Author profile picture

Onder het motto “We green the World” wil Artificial Ecosystems onze steden groener maken. De oprichters Dr. Tobias Graf, bioloog en plantenecoloog, civiel ingenieur Martin Hamp en IT-specialist Björn Stichler combineren natuurlijke plantengroei met kunstmatige intelligentie. Door bijvoorbeeld mos te integreren in gebouwen hoopt het team de leefomgeving van planten na te bootsen en ze tegelijkertijd technologisch te monitoren. De voordelen van het totaalconcept voor de AI vergroening van slimme steden variëren van omgevingskoeling en luchtzuivering tot warmte- en geluidsreductie, biodiversiteit en de bevordering van recreatie in onze steden. De start-up bevindt zich nog in de opstartfase. Maar dankzij de zeer positieve reactie – de drie oprichters hebben onlangs de ideeënwedstrijd in Rijnland-Palts gewonnen – heeft het een uitstekende kans om zich op de lange termijn te vestigen.

 

House @Annette Wieland: www.buero13-design.de

Dr. Tobias Graf, oprichter en CEO van Artificial Ecosystems in een interview over zijn idee, de stichting en zijn visies.

Hoe ben je op het idee van kunstmatige ecosystemen gekomen?

Het idee kwam naar voren tijdens mijn afstudeerscriptie. In die tijd hield ik me bezig met de diversiteit en de groeiomstandigheden van mos. In gesprek met een vriend van mij, een architect, hebben we gefilosofeerd over de bijzondere ontwerpmogelijkheden die mosoppervlakken de bouwindustrie zouden bieden. Op dat moment zagen we nog geen mogelijkheden om mos op oppervlakken aan te brengen.

Een paar jaar later – ik schreef voor mijn proefschrift over computerondersteunde irrigatieconcepten voor planten – nam ik het idee weer op. Op dat moment realiseerde ik me dat het niet nodig was om de mossen aan de oppervlakte te brengen, maar alleen om ze van de juiste oppervlakken te voorzien. Want:

“….als je bewust om je heen kijkt in de stad, groeien er op verschillende plaatsen alleen mossen, juist omdat de ecologische omstandigheden kloppen. Dit gaf aanleiding tot het idee om precies deze ecologische omstandigheden kunstmatig te creëren. Het BryoSYSTEEM”.

Wat zijn de speciale toepassingsgebieden van het idee?

Theoretisch kan het BryoSYSTEEM worden geïmplementeerd in alle mogelijke gebieden waar regenwater en een internetverbinding beschikbaar zijn. Op dit moment concentreren we ons echter vooral op het vergroenen van gevels van gebouwen. Hiervoor ontwikkelen wij het BryoSYSTEEM als een aan de achterzijde geventileerde gordijngevel.

Trade Hall @Annette Wieland: www.buero13-design.de

Bestaat er al zoiets of wat is er speciaal aan jullie aanbod?

Er zijn een aantal mosmuurconcepten, maar hier worden reeds gekweekte mossen aan de oppervlakte gebracht. De uitdaging ligt dan in het in leven houden van deze mossen, wat moeilijk is door de microklimatologische veranderingen.

We gaan zo te werk dat onze moskussens zich automatisch ontwikkelen en zo vanaf het begin aangepast zijn aan het microklimaat op de plaats van gebruik.

Wat was de grootste hindernis die je in het begin moest overwinnen?

Het was een moeilijke stap om de mensen ervan te overtuigen dat dit niet zo’n algemeen idee was. Of het nu gaat om partners, supporters of donateurs. Het was daarom moeilijk voor dit zeer complexe en interdisciplinaire onderwerp om financiering te krijgen. Met de Existe-stichtingsbeurs van het ministerie van Economie werden we enorm geholpen. Wij ontvangen deze financiering sinds begin maart. Met deze hulp kunnen we ons volledig concentreren op de oprichting en productontwikkeling van ons bedrijf.

Was er een moment dat je het wilde opgeven?

Soms zijn er momenten waarop je je overweldigd voelt. Het is niet alleen een moeilijk, zeer complex terrein waar we ons met betrekking tot onze productontwikkeling op bewegen, maar vooral ook de opbouw van een bedrijf stelt ons altijd voor bijzondere uitdagingen. Maar opgeven is nooit eerder een optie geweest.

En omgekeerd: Wat was voor jullie het beste moment?

Onlangs hebben we grote erkenning gekregen van de deelstaat Rijnland-Palts voor de ontwikkeling van ons jonge bedrijf. Hier wonnen we de eerste plaats in de ideeënwedstrijd. Het was een bevestiging dat we op de goede weg zijn en een kans om mensen die het onderwerp niet kennen te overtuigen om met een goed idee te komen.

Wat kunnen we de komende jaren van jullie verwachten?

Ik hoop dat we binnenkort in staat zullen zijn om datgene wat we al op kleine schaal hebben kunnen laten zien, namelijk het laten groeien van mos op een oppervlak, te integreren in grote bouwprojecten. Grote steden moeten in de toekomst dankzij onze systemen meer leefbare en groenere pleinen hebben.

Stand-alone concept @Annette Wieland/buero13-design

Wat is jouw drijfveer elke ochtend?

Het feit dat je een eigen idee realiseert, wat niet alleen voor ons een spannend project is, maar tegelijkertijd een enorme toegevoegde waarde voor de samenleving oplevert.

Wat is jullie visie: waar ziet je het bedrijf over 5 jaar en wat is het uiteindelijke doel?

Onze visie is nog lang niet klaar met het mos.

We dromen van kleine, op zichzelf staande ecosystemen die met behulp van plantkunde en zoölogie elkaar aanvullen en de natuur terugbrengen in de stad en toegevoegde waarde integreren in Smart City concepten.

“Wie weet, zullen er misschien kleurrijke vlinders langs de gevels van gebouwen met allerlei kleurrijke planten gaan zoemen?