Founders of Caspar Health (f.l.t.r.): Benjamin Pochhammer, Maximilian Michels & Maximilian von Waldenfels ©Caspar Health
Author profile picture

Iedereen die ooit in zijn leven in een revalidatiekliniek is geweest, kent het probleem. Daar gaat het allemaal prima met de oefeningen en dergelijke. Maar zodra je thuis bent, daalt de trouw aan die therapie snel. Want het ontbreekt aan een geschikt nazorgprogramma. Dit betekent dat niet alleen de behaalde therapiesuccessen verloren gaan, maar ook de opgedane kennis over gezondheid, voeding en ontspanningstechnieken verdwijnen. Maximilian Michels, Benjamin Pochhammer en Maximilian von Waldenfels hebben een oplossing gevonden. Caspar Health is de eerste digitale revalidatie- en preventiekliniek, die tot doel heeft dat probleem aan te pakken.

Hoe bent u op het idee gekomen om Caspar Health op te richten?

,,Ik heb 8 jaar lang revalidatieklinieken gerund. Ik heb gezien hoe patiënten met orthopedische, neurologische en vele andere problemen bij ons kwamen. Ter plaatse kregen ze dagelijks vijf tot zes uur therapie van een multi-professioneel team. Zodra ze terugkwamen in het dagelijks leven, was er om verschillende redenen geen nazorg. Of de patiëntenhadden er geen tijd voor, of er was thuis geen passend aanbod. Uit een analyse van het Duitse pensioenverzekeringsfonds (Deutsche Rentenversicherung) bleek dat dit voor in totaal 86 procent van de patiënten het geval was. Eerder frustrerend als je kijkt naar de hoeveelheid werk die de artsen en therapeuten ter plaatse doen. Om juist dit nazorgtekort te dichten werd het idee geboren om Caspar Health als digitale revalidatiekliniek op te richten. Dat gebeurde tijdens een gezellig samenzijn met een Gin Tonic.

Waaruit bestaat uw aanbod precies?

,,Belangrijk om te weten is dit: Je kunt het ene niet hebben, zonder het andere. Dit houdt in dat de patiënten in de eerste plaats worden voorbereid op de nazorg tijdens de revalidatiefase. Je werkt dus al op locatie samen met je therapeuten en de Caspar Health App. Zo kunnen ze de nazorgtherapie aanpassen aan de individuele behoeften van de patiënt en de instellingen configureren. Er worden verschillende parameters opgeslagen in de app. Deze biedt een multimodaal trainingsplan. En als de patiënt thuis vragen heeft, kan hij die rechtstreeks aan de verantwoordelijke therapeut stellen via een chat.”

Thuis oefenen – daar zijn toch de fysiotherapeuten voor?

,,In 2016 was digitalisering nog niet zo gebruikelijk. De therapeuten vreesden aanvankelijk dat ten eerste de kwaliteit van de therapie zou lijden als gevolg van de app. Ten tweede vreesden ze dat ook hun vakgebied zou veranderen of zelfs zou verdwijnen. We hebben hen ervan kunnen overtuigen dat precies het tegenovergestelde gebeurt. Hun positie wordt juist verstevigd door digitale nazorg. In tegenstelling tot de huidige situatie. Vooral omdat de acceptatie door de patiënten er altijd al is geweest.”

Caspar Health Team ©Caspar Health

Wat bent u bijzonder trots op?

,,Dat we zijn waar we nu zijn: patiënten en klinieken maken gebruik van wat we te bieden hebben. Zo heeft 92 procent van de patiënten die met Caspar een digitaal nazorgprogramma is gestart, het programma met succes afgerond. Het is ons dus gelukt dat nazorggat te dichten. Ik ben ook trots op ons geweldige team waarmee we samen ons product en de bijbehorende concepten ontwikkelen. En natuurlijk het sneeuwbaleffect. Want elke week krijgen we nieuwe klinieken als klant. We werken nu met meer dan 100 revalidatieklinieken samen. Daar komen dit jaar nog zo’n 100 bij.”

Wat vinden de zorgverzekeraars van Caspar Health?

,,Aangezien ons digitale aanbod geheel in overeenstemming is met de kwaliteitsnormen van de dienstverleners – inclusief de vier pijlers van beweging, kennis, ontspanning en voeding – krijgen we volledige steun van hen. Met andere woorden, ze leveren een groot deel van de digitale nazorg als dienst. Gezien de huidige successen, is digitale nazorg een nieuw business- en zorgmodel voor medische voorzieningen.”

Waar wilt u over vijf of tien jaar zijn?

,,Enerzijds werken we momenteel aan een verdere uitbreiding van het product zelf. We voegen achtereenvolgens nieuwe functies toe aan de app. Daarnaast werken we aan nieuwe concepten op het gebied van actuariële zorg, preventie, bedrijfsgezondheidsmanagement en kinderrevalidatie. Naast de Oostenrijkse en Zwitserse markt, zijn ook andere landen interessant. In Duitsland hebben we een uitgesproken sociaal gezondheidssysteem. Ons aanbod kan eventueel worden gebruikt voor opleidingsdoeleinden in andere landen, waar dit bijvoorbeeld niet bestaat.”

Welk advies heeft u voor andere starters?

,,Zelfs als een idee goed is en een toegevoegde waarde heeft, stel jezelf dan de vraag over de doelgroep: wie haalt er iets uit het product? Wie betaalt er voor? Waarom doe je dit? En hoe krijg je je misschien goede idee overbrengen? Dit is de enige manier om onrendabele probeersels te voorkomen.”

Geïnteresseerd in start-ups? Lees hier meer verhalen over beginnende ondernemingen.