®Método Sáncal
Author profile picture

Muziek is een van de oudste kunstvormen die de mensheid kent. Het is misschien moeilijk, misschien zelfs onmogelijk, om te weten hoe prehistorische muziek klonk, maar we weten wel dat het er was. Door de geschiedenis heen is muziek gebruikt voor amusement, magie, rituelen en religie. De Spaanse start-up Método Sáncal gebruikt muziek als een instrument om cognitieve vaardigheden te ontwikkelen.

Het krachtige effect dat muziek kan hebben op de hersenen is bekend. Muziek kan bijvoorbeeld helpen bij het geheugen, pijnbestrijding of stressbestrijding. Niet alleen muziek luisteren, ook een het spelen is heilzaam. De start-up gaat uit van het principe dat het leren bespelen van een muziekinstrument een activiteit is die de grootste impact kan hebben op onze hersenen. Als zodanig heeft het de kracht om de hersenen te ontwikkelen en te versterken. Dit is op zich misschien niet nieuw. In combinatie met de digitale technologie die door de start-up is ontwikkeld, is het echter mogelijk om niet alleen de cognitieve ontwikkeling van mensen via muziek te volgen, maar ook om mensen te helpen die lijden aan cognitieve stoornissen of ziekten die deze functies beïnvloeden, zoals kanker.

Innovation Origins bespreekt de start-up met muzikant en mede-oprichter van de Sancal Methode, Marián Sánchez Calderón.

Wat is de Sancal Methode?

Nou, de Sancal Methode is een echte revolutie op het gebied van cognitieve training. Cognitieve vermogens zijn die vermogens die ons mensen maken: waarneming, aandacht, geheugen en taal, uitvoerende functie en coördinatie. We worden vandaag de dag blootgesteld aan een zeer veranderlijke wereld met veel input en prikkels waar onze cognitieve systemen in evolutionaire termen niet voldoende op zijn toegerust. We hebben gegevens die aantonen dat meer dan een derde van de bevolking lijdt aan een soort cognitieve stoornis en dat dit niet alleen te maken heeft met mensen met dementie. We hebben meer neurologische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en meer stress en angst naarmate we ouder worden. Een deel van het probleem is dat we geen farmacologisch alternatief hebben en dat de huidige therapieën voor steeds meer hoogopgeleide mensen verouderd zullen zijn.

Waarom muziek?

Omdat het de activiteit is die de grootste impact heeft op neurologisch niveau. Dankzij neurobeeldvorming weten we dat het de enige activiteit is die in staat is om bepaalde hersengebieden te veranderen, onze hersenen te optimaliseren en naar een ander niveau te brengen. Muziek leren, kortom, maakt ons beter. Daarom hebben we deze laatste wetenschappelijke kennis getransformeerd tot een zakelijk voorstel door middel van twee innovatieve processen: het ontwerpen van een multidisciplinaire methodologie (gebaseerd op het leren van muziek) en de ontwikkeling van een intelligent online platform.

Hoe ben je op dit idee gekomen?

Ik heb muziek en architectuur gestudeerd en meer dan tien jaar pianoles gegeven. Tijdens mijn Masters gaf ik pianolessen aan een groep oudere volwassenen, en toen realiseerde ik me dat dit proces hen meer opleverde dan alleen muzikale kennis. Het betekende ook een aanzienlijke verbetering van hun gezondheid, ze voelden zich beter en ze bereikten een betere kwaliteit van leven. Dus zocht ik naar wetenschappelijk bewijs daarvoor. Toen ontdekte ik de wetenschappelijke invalshoek in de neurowetenschap en de muziek waarop de Sáncal-methode is gebaseerd.

Kunt je Método Sáncal in 3 woorden beschrijven?

Neurowetenschap, muziek en technologie.

 

®Método Sáncal

Hoe combineer je muziek en technologie?

Dankzij onze methodologie, waarin al onze inhoud uitsluitend gebaseerd is op het leren spelen van muziek. Bovendien is alle inhoud speciaal gecomponeerd om elk cognitief vermogen te trainen. Het gebruik van deze content via een online intelligent platform helpt bij het optimaliseren van de verbetering in elke persoon. De gebruiker hoeft alleen maar een digitaal toetsenbord (dat al vanaf 50 euro kan kosten) aan te sluiten op een computer met een MIDI USB en vervolgens in te loggen om toegang te krijgen tot alle gepersonaliseerde programma’s.

In het begin doorloopt de gebruiker een “Welkomstpakket” waarin we zijn cognitieve capaciteiten en cognitieve behoeften evalueren. Met deze gegevens kiest ons platform de beste inhoud voor hen met behulp van voorspellende modellen. We evalueren de gebruiker opnieuw om de 5 maanden om eventuele relatieve verbeteringen aan te tonen. We volgen het hele proces op zodat we op die manier het programma voor elke persoon kunnen optimaliseren.

Wie gebruikt de Sancal-methode?

We richten ons momenteel op het gebied van de gezondheidszorg en werken met oudere volwassenen om neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimers te vertragen. Samen met oncologische patiënten met cognitieve stoornissen. Door met hen samen te werken, kunnen zij deze cognitieve verliezen, die zijn veroorzaakt door de toxiciteit van hun behandelingen, ongedaan maken. We leiden therapeuten op in onze methodologie en er is geen voorafgaande muzikale kennis nodig. Zij worden Sancal Experts en wanneer zij hiervoor een vergunning hebben, zijn zij in staat om mensen in de palliatieve zorg in hun centra (ziekenhuis, klinieken, …) te behandelen.

In de tussentijd willen we ons ook op het gebied van onderwijs begeven.  Want we willen niet alleen iemand behandelen als hij of zij een ziekte heeft, maar ook helpen deze ziekten te voorkomen. Op scholen kan ons instrument hen leren dat piano spelen hen niet alleen muziek leert, maar tegelijkertijd hun neurologische ontwikkelingsproces optimaliseert. Dit geeft hen een concurrentievoordeel in de toekomst.

Wat maakt Método Sáncal anders dan andere soortgelijke starters?

Wij zijn het enige cognitieve trainingsplatform waarvan de inhoud gebaseerd is op het leren spelen van muziek met de piano. Dit maakt een groot verschil, want we gebruiken de activiteit die de meeste impact heeft op de hersenen.

Heb jij de technologie achter Método Sáncal ontworpen?

We zijn een multidisciplinair team van muzikanten, ingenieurs, ontwikkelaars en neuropsychologen, dus we hebben de technologie en de inhoud op een multidisciplinaire manier kunnen ontwikkelen. Dat is heel belangrijk om ons systeem te perfectioneren; het is een zeer verrijkend proces. We gebruiken kunstmatige intelligentie om het leven van mensen te verbeteren.

®Método Sáncal

Wat was het grootste obstakel dat je hebt moeten overwinnen?

Ondernemerschap is een moeilijk proces, en dat geldt des te meer voor ondernemen in de gezondheidszorg. We hebben een multidisciplinair team gevormd en we zijn intern begonnen, omdat we dachten dat we iets konden creëren wat heel goed is voor de maatschappij. In het begin was het heel moeilijk om door te breken in de medische wereld. Het moeilijkste was om het vertrouwen te wekken dat nodig was om tot deze sector te kunnen toetreden.

Was er een moment waarop je erover dacht om het op te geven?

Het is een beetje een achtbaan. Vaak ben je echt supergemotiveerd, maar in veel andere gevallen zit je helemaal in een dip. Dat zijn moeilijke tijden. We hebben het geluk dat we sinds de oprichting van het bedrijf echte gebruikers hebben. Elke dag verbeteringen zien is de motor die ons vooruit blijft duwen.

Kun je mij je dierbaarste herinnering vertellen gedurende het hele Sancal Methode proces?

De eerste keer dat een gebruiker ons vertelde dat we haar leven hadden veranderd na 5 maanden gebruik van de Sancal Methode. Ze was een 38-jarige vrouw die een zeer uitgesproken cognitieve achteruitgang had geleden na het overwinnen van borstkanker. Toen ze de Sancal Methode begon te gebruiken, zijn we erin geslaagd om haar te helpen deze aandoening in zijn geheel te keren.

Wat kunnen we van de komende jaren verwachten?

We streven ernaar om ons te vestigen in de gezondheidszorgmarkt en daarnaast ons in het onderwijs te begeven om te helpen schoolprestaties te optimaliseren. Op de lange termijn willen we op internationaal niveau de standaard worden in de cognitieve opleidingsmarkt.

Kun je mij iets vertellen over de feedback die je hebt gekregen?

We hebben een uitvalpercentage van minder dan 5 procent en onze patiënten zijn blij met het platform. Sterker nog, tot maanden na de behandeling blijven ze het platform gebruiken omdat ze het geweldig vinden. En dat is voor ons een droom die uitkomt. We kijken ook uit naar een zeer goede ontvangst bij de professionals. Het is iets dat zeer innovatief is en zij worden zich steeds meer bewust van de mogelijkheden van de tool.

Wat is je uiteindelijke doel?

Het paradigma van het muziekonderwijs veranderen. Het is een instrument waarmee we een evolutionaire sprong kunnen maken in onze cognitieve ontwikkeling en in onze neurologische optimalisatie. Toen we leerden lezen en schrijven, zijn onze hersenen geëvolueerd. We kunnen een gelijkaardige stap zetten door van jongs af aan muziek te leren spelen. Muzikanten hebben grotere en snellere hersenen, en nu zijn we in staat om een verandering te bewerkstelligen in de algemene bevolking. Op deze manier kunnen we langer leven, en nog belangrijker, beter leven.

Geïnteresseerd in start-ups? Een overzicht van al onze artikelen over dit onderwerp vind je hier.