Author profile picture

Het voormalige Campinaterrein is afgelopen week formeel overgedragen aan gebiedsontwikkelaar BPD. Onder de naam “De Zuivelfabriek” moet tussen nu en 2030 een nieuwe wijk ontstaan waarbij de kanaalzone verandert in een stadsgebied waar wonen, werken en recreëren samenkomen en waarvan de historische betekenis behouden blijft. De karakteristieke historische fabrieksgebouwen van Campina worden in dit plan het hart van de nieuwe wijk.

Lees hier meer over het Campinaterrein

Architect Arie van der Neut van Studio Ninedots schetst het nieuwe gebied als een “dwaalgebied voor voetgangers en fietsers, zonder fietspaden, stoepen, maar vooral ook zonder auto’s, met parkeren uit het zicht.” Het vertrekpunt voor zijn plan was het idee om wonen, bedrijvigheid, recreatie en horeca tussen de historische gebouwen mogelijk te maken. “Want wat voor Maastricht de kerken en kloosters zijn, zijn voor werkstad Eindhoven de fabrieken. Die moeten we hergebruiken voor een levendige stad. Waarbij we de monumenten koppelen aan nieuwe functies. Zo kan deze hal de entree worden van een woonflat die er naast staat.”

Voor Wilbert Seuren, wethouder financiën en ruimtelijke ordening, was het vooral van belang dat De Kade zou ‘verkleuren’ van een monotoon bedrijventerrein in een aantrekkelijk gemengd stedelijk milieu dat aansluit bij de omliggende buurten. “De herontwikkeling van het Campinaterrein zet nu de toon voor die verandering. We behouden ook nog eens vijf industriële monumenten die belangrijk zijn voor de beleving en herkenbaarheid van de Eindhovense geschiedenis.” De gemeente heeft vooraf bepaald dat hier woningen voor een brede doelgroep komen, dus van verschillende prijsklassen.

Het Campinacomplex aan de Dirk Boutslaan werd in 1961 in gebruik genomen. Nadat FrieslandCampina de productieactiviteiten aan de Dirk Boutslaan in september 2015 had beëindigd, is de fabriek ontmanteld. Na de totstandkoming van het ‘Ontwikkelkader Kanaalzone – Campinaterrein Eindhoven’, is het Campinaterrein door FrieslandCampina in maart 2017 te koop aangeboden.