Remmelt van Tol
Author profile picture

Staf Depla was wethouder in Eindhoven tussen 2010 en 2018 – de eerste vier jaar met de portefeuille Financiën en daarna met Economische Zaken. Hij heeft besloten na de verkiezingen van 21 maart niet meer in de actieve lokale politiek terug te keren. De Eindhovense “Startuptafel” – het door Depla in het leven geroepen overleg tussen lokale startups en corporates – neemt op 14 maart afscheid van de wethouder: #stafscheid. Onder meer via interviews met jonge starters die Eindhoven kunnen vergelijken met enkele andere grote startup-communities in de wereld: Silicon Valley, Cambridge en München. Remmelt van Tol zat een jaar in Silicon Valley en heeft wel wat tips voor Eindhoven:

Vraag, waar ook ter wereld, aan tien willekeurige mensen wat de succesvolste plek op aarde is voor startups en ngen van de tien zullen met “Silicon Valley” antwoorden (of die ene andere Eindhoven zal roepen is nog even de vraag, maar dat terzijde). Precies dat was in 2015 ook de reden voor Eindhovenaar Remmelt van Tol om zijn geluk te beproeven in California. “Omdat ik mijn idee in Nederland niet van de grond kreeg ben ik naar Silicon Valley gegaan, om daar deel te nemen aan een programma van Draper University. Vervolgens ben ik, na een succesvolle investering, daar gebleven om te werken aan mijn startup.” (E52 maakte hier een 19-delige serie over).

Volgens Van Tol komen “alle drie de elementen die noodzakelijk zijn voor een startup ecosysteem”  samen in de Valley: “internationale aanwas, zoals van expats en studenten waardoor kennis van over de gehele wereld wordt samengebald, dat is de basis. Daarnaast is de aanwezigheid van kennisinstellingen van belang. Een universiteit als Stanford is echt bepalend geweest voor het ecosysteem daar. En derde is er natuurlijk geld, heel veel geld. Het is in Silicon Valley nog steeds relatief makkelijk om financiers te vinden voor je startup.”

Twee van de drie elementen zijn ook in Eindhoven voldoende aanwezig. “De internationale aanwas van expats en een goede universiteit hebben we hier ook. Helaas blijft het kapitaal achter. Eindhoven zou echt meer focus moeten leggen op het aantrekken van kapitaal en op de mindset van investeren: minder investeren in reeds ‘succesvol’ gebleken business modellen maar meer investeren in moonshots, waar het risico weliswaar een stuk hoger is, maar de uiteindelijke kansen ook.”

Van Tol ziet ook mogelijkheden voor een ‘best of both worlds’: “De geldbrug zou een mooie toevoeging zijn voor beide partijen. Eindhoven het kapitaal en Silicon Valley de startups uit de hardware cultuur, iets dat ontbreekt in de Valley.”

Wat Silicon Valley volgens hem ook kan leren van Eindhoven is de manier waarop overheden hieraan kunnen bijdragen. “De inmenging rond een startupcultuur door een ‘stad’ annex ‘overheidsorgaan’ zoals Eindhoven is naar mijn weten uniek. Zoiets zul je in ieder geval niet zien in de Valley.”