Author profile picture

Grote events zonder entreegelden, zoals de introductie van de nieuwe lichting studenten, kunnen niet zonder sponsoren. Maar voor het welslagen van je event moet je deze wel weten te vinden. Soms zijn er puur commerciële redenen, maar vaak ook laten sponsoren zich leiden door maatschappelijke belangen. Natuurlijk zit er ook dan altijd een zakelijk kantje aan de deal, maar de hoofdreden is een andere.

Dat geldt ook voor de Rabobank Eindhoven-Veldhoven, hoofdsponsor van de introweken bij TU/e, Fontys en Design Academy. “Wat ik zelf als sterk ervaar is dat door onze bijdrage als lokaal betrokken bank, wij het mogelijk maken voor de nieuwe studenten om elkaar én de stad te leren kennen”, zegt Edwin van Enck, adviseur marketing en communicatie van Rabobank. “Wij hopen zo een bijdrage te kunnen leveren aan de ‘boarding’ van studenten in Eindhoven, dat zij hun weg weten te vinden en mooie dingen kunnen gaan doen voor en met de stad.”

Van Enck zegt dat de bijdrage van de bank ook letterlijk bijdraagt tot ontmoetingen tussen de studenten. “Dat zie je bijvoorbeeld gebeuren bij de oplaadpunten voor telefoon en tablet die we onder meer in de herberg hebben gerealiseerd. We ‘rechargen’ zo niet alleen de mobieltjes, maar ook de studenten.”

Rabobank oplaadpunten

Dat de doelen van de sponsor overeenkomen met die van de organisatoren van de introweken, is daarbij essentieel, zegt ook Jochem Kamst, student Technische Bedrijfskunde en een van de mensen achter de TU/e-introdagen. “Doel van de intro is om alle studenten vooral een warm welkom te geven.”

Fontys

Romy Swaghoven-Kennes is medeverantwoordelijk voor de intro van Fontys, zowel in Eindhoven als in de andere Fontys-steden. Doel is “om de gezamenlijke introductieweek zo dicht mogelijk aan te laten sluiten bij de verschillende type studenten. Zo krijgt de communicatiestudent een ander programma dan de student verpleegkunde. De introductie is hierdoor niet alleen afgestemd op de stad of de opleiding, maar ook op de student zelf.”

De introweek loopt over van kennismaking met klasgenoten, naar kennismaking met het studentenleven in de stad en als afsluiting het Purple-festival op Strijp-S, ook voor die duizenden Fontys-eerstejaars uit de andere steden. Ook hier is de sponsoring gericht op het faciliteren van de ontmoetingen. “De Rabobank helpt ons om dat te organiseren.”

Design Academy

Bij de introdagen van de Design Academy staat de kennismaking in een ander licht. Dat heeft alles te maken met de 28 verschillende nationaliteiten onder de studenten. Tweedejaars Jan Willem van Vulpen weet wel hoe hij ze dichter bij elkaar kan brengen: “We gaan met de fiets naar een logeerlocatie buiten de stad en veel buitenlandse studenten hebben nog nooit gefietst. Dat verbroedert wel.”

Van Enck geniet intussen van al het enthousiasme. “Die introducties zijn belangrijk. Studenten die goed starten met hun studie, hebben een grotere kans op later studiesucces. We zijn blij dat we daar een kleine bijdrage aan kunnen leveren.”