Technasium © Brightlands
Author profile picture

De Marc Cornelissen Brightlands Award wordt uitgebreid met een Young Talent Award. Het is de bedoeling deze volgend jaar voor het eerst uit te reiken aan een team eindexamenleerlingen van één van de 105 Nederlandse Technasium-scholen. “Het is een oproep aan scholieren om mee te denken over vernieuwende oplossingen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en digitalisering, dé thema’s van de vier Brightlands innovatiecampussen”, aldus de organisatoren.

De Marc Cornelissen Brightlands Award is een eerbetoon aan de in 2015 verongelukte duurzaamheidspionier Marc Cornelissen. Na vijf edities heeft de organisatie besloten middelbare schooljeugd bij het gedachtengoed van de award te betrekken. “We hebben in Stichting Technasium hiervoor de ideale partner gevonden”, aldus Maurice Olivers namens de Stichting Marc Cornelissen Brightlands Award. “Technasium-scholen besteden veel aandacht aan techniek, onderzoeken en ontwerpen gericht op een gezonde en duurzame toekomst.”

Voor de ‘grote’ award melden zich vooral ondernemers met fantastische, revolutionaire projecten, zegt Olivers. “Met technische oplossingen tegen de opwarming van de aarde, de terugdringing van de CO2-uitstoot, de stap naar een circulaire economie en het stoppen van het smelten van de poolkappen. Wij zijn ervan overtuigd dat scholieren, aangemoedigd door hun docenten, eveneens fantastische ideeën hebben voor hun eigen toekomst. Dat willen we graag stimuleren.”

Meesterproef

Fabiènne Hendricks, bestuursvoorzitter van Stichting Technasium is enthousiast over de Young Talent Award. “Deze award sluit perfect aan bij onze doelstellingen: leerlingen in contact brengen met de praktijk. Voor het vak Onderzoek & Ontwerpen werken ze in teams aan hun Meesterproef, het examenproject waarin ze voor een bedrijf of organisatie een concreet vraagstuk uitwerken. Dat kan natuurlijk ook een idee zijn met de nadruk op circulariteit en duurzaamheid. Hoe gaaf is het dat de teams naast een beoordeling van de school ook nog eens een prijs kunnen winnen. Wij zijn ontzettend benieuwd naar alle teams die mee gaan doen!”

Vakjury

Stichting Marc Cornelissen Brightlands Award en Technasium hebben de Young Talent Award op 20 maart bekendgemaakt tijdens een schoolleidersbijeenkomst van alle technasiumscholen. Na de zomervakantie kunnen havo- en vwo-examenleerlingen met hun docenten besluiten of ze willen meedingen naar de award. Alleen inzendingen op het gebied van materialen, gezondheid, voeding, smart services en data/AI komen in aanmerking. Een vakjury maakt een selectie waarna zes teams de kans krijgen om hun idee te pitchen en te strijden om de Marc Cornelissen Brightlands Young Talent Award. Belangrijkste vragen die dag: Hoe gaat jullie idee de wereld helpen circulair te worden? En wat is vernieuwend aan jullie oplossing?

Netwerken

De Young Talent Award wordt uitgereikt op 17 april 2025, net vóór de eindexamenperiode en tien jaar na het overlijden van Marc Cornelissen. De leerlingen van het winnende team ontvangen één jaar collegegeld voor een hbo- of universitaire studie. “En ze krijgen toegang tot de netwerken van de Stichting Marc Cornelissen Brightlands Award”, weet Fabienne Hendriks. “Dit is een geweldige kans om hun idee dan echt om te zetten in een concreet product en zo bij te dragen aan een meer duurzame wereld. Bovendien is het goed voor onze eigen uitstraling. Bètatechnisch onderwijs kan niet genoeg aandacht krijgen.”

Bètatechnisch projectonderwijs

Technasium staat voor “levensecht” bètatechnisch projectonderwijs op havo- en vwo-scholen. Het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) staat hierbij centraal, van brugklas tot en met het examen. In teams werken leerlingen aan innovatieve oplossingen voor actuele vraagstukken van echte opdrachtgevers. Door deze onderwijsvorm kiezen meer leerlingen voor bètatechnische studies én zijn ze extra gedreven om die studie af te maken. Ruim honderd middelbare scholen verspreid over heel Nederland hebben het predicaat Technasium en zijn aangesloten bij Stichting Technasium. Met dit netwerk krijgen inmiddels 34.000 leerlingen betekenisvol bètatechnisch onderwijs.