Author profile picture


Organisatie heeft nominatie voor Social Innovation Award
Zonder baan of zonder huis is het lastig om regie te houden over je leven. Vanuit die gedachte is Springplank040 vier jaar geleden gestart met een reeks heel persoonlijke activiteiten om Eindhovenaren juist via werk weer mee te laten doen in de samenleving. Twee jaar later werd het initiatief uitgebreid naar Den Bosch: Springplank073. En het werkt, zo blijkt zowel uit de menselijke verhalen als uit het financiële resultaat van de organisatie. Maar óók uit de nominatie die Springplank040 onlangs kreeg voor de Social Innovation Award. De bekendmaking van de winnaar is in september.

Springplank 040 is een Eindhovens initiatief om mensen zonder werk en woning te helpen hun leven zo snel mogelijk weer op de rit te krijgen. In dit bedrijf werken sociaal ondernemer Thijs Eradus en woningcorporatie Sint Trudo nauw samen. De aanpak is radicaal anders dan die van de traditionele hulpverlening. Springplank040 stelt namelijk niet zorg of hulpverlening centraal, maar werk. Een betaalde baan, als middel om mensen de regie te laten nemen over hun eigen leven.

Thijs Eradus kent, met zo’n 20 jaar ervaring in de opvang van dak- en thuislozen, het probleem van binnen en van buiten. Maar de oplossing inmiddels ook: werk. Meer specifiek: een betaalde baan blijkt in veel gevallen de sleutel naar succes. Maar er is geen “one-size-fits-all“, banadrukt Eradus. “Springplank040 is een succes als we elke dag het verschil kunnen maken en mijn medewerkers samen met hun kandidaten keuzes durven te maken. Zodra we denken in processen zijn we geen succes meer, want niemand is hetzelfde. Je leert door zelf fouten te maken, dit moeten we dus samen aandurven om het succes vol te houden, daar ben ik echt van overtuigd. We moeten het daarnaast simpel houden voor iedereen, dat is erg belangrijk voor ons soort klanten.”

‘Simpele’ oplossingen, dat is ook Eradus’ definitie van sociale innovatie. “Het is niets meer dan simpeler, beter, sneller mensen ondersteunen die het nodig hebben en dit levert precies daardoor rendement op. Dit lukt mede dankzij allerlei slimme technologieën, maar onder aan de streep gaat het vooral om slim gebruik te maken van elkaar, en – niet onbelangrijk – door de mensen te leren kennen. Precies dat is de kern van wat we doen, in nauwe samenwerking met Sint Trudo, de werkgevers, WIJEindhoven en de gemeente.”

Succesverhalen zijn er inmiddels te over. Eradus: “Elke dag vieren we successen, omdat kandidaten weer mee mogen doen of simpelweg omdat ze ons weten te vinden. Jaarlijks hebben we zeker honderd verschillende verhalen en dus successen. Prachtige voorbeelden van mensen die al 20 jaar niet gewerkt hebben, geen woning hadden en nu mee doen. Of van een moeder die op straat kwam te staan met haar kind, nu een baan heeft en haar dochtertje naar het kinderdagverblijf kan laten gaan. Een man die het op zijn werk niet kon bolwerken maar wel zijn problemen heeft ingezien en nu stabiel woont en dagelijks vrijwilligerswerk doet. een jongen die eigenlijk als puber al op straat leefde en nu zijn timmermansdiploma gaat halen… zo zijn er enorm veel verhalen en successen.”

Het bewijst voor Eradus dat Springplank040 zaken niet anders doet “omdat dat nu eenmaal moet. Nee het kán anders omdat dat vele malen beter is voor de mens. Het levert resultaten op voor de mens.” Volgens Eradus is het succespercentage 70% – en dat is veel hoger dan in de reguliere zorg. “Een kandidaat die zich aanmeldt, wordt doorgaans dezelfde dag via Trudo nog een dak boven het hoofd geboden. Vervolgens wordt een baan gezocht in een sector die de kandidaat ligt. In de bouw bijvoorbeeld, industrie, facilitaire dienstverlening, of de horeca.” Zo’n 80 bedrijven werken inmiddels als partner met Springplank 040 samen.

 

“Een kandidaat die zich aanmeldt, wordt doorgaans dezelfde dag via Trudo nog een dak boven het hoofd geboden.”Thijs Eradus, Springplank040

“Een besparing van 5 tot 6 miljoen per jaar”
(foto: vertegenwoordigers van Springplank040, gemeente, WIJEindhoven, Trudo en betrokken werkgevers)

Met een simpel rekensommetje laat eradus zien wat het effect is voor de gemeente: “Springplank 040 werkt geheel zonder subsidie. Maar niet alleen dat, wij leveren de gemeente geld op. Wij zijn een gewoon dienstverlenend bedrijf waarbij de gemeente diensten inkoopt op resultaat. Voor elke kandidaat wordt 50% van de kosten vooraf gefinancierd, zodat Springplank040 haar werk kan doen. Pas als een kandidaat een betaalde baan en een eigen woning heeft, betaalt de gemeente de andere 50%. Een traject via ons duurt gemiddeld 9 tot 12 maanden en kost circa €20.000 per kandidaat. Ter vergelijking: bij traditionele opvang van dak- en thuislozen is de gemeente zo’n €70.000 tot €80.000 per cliënt kwijt.”

Bij een gemiddelde van 100 kandidaten per jaar resulteert dat in een besparing van €5 tot €6 miljoen per jaar, zegt Eradus. “Maar er kan nog veel meer worden bespaard, want in een stad als Eindhoven komen er elk jaar zo’n 300 tot 400 mensen zonder werk en woning bij.” Een bestemming voor een deel van die ‘winst’ heeft Eradus ook al. “Met de besparing die we op die manier met zijn allen realiseren willen we dit jaar nog een investeringsfonds lanceren voor bedrijven die onze kandidaten een kans geven, om zo iedereen optimaal te kunnen ondersteunen.”

Voor de nabije toekomst zou slim databeheer het succes van Springplank040 kunnen helpen, denk Eradus. Maar ook aan de inzet van big data zitten grenzen. “Op lange termijn wens ik dat we niet meer spreken over mensen zonder woning of werk maar over mensen bijna zonder woning en werk. Dit kan als we aantal zaken op het gebied van big data gaan onderzoeken en gaan toepassen. Maar let wel, ook dan blijft het nog steeds logisch dat je de mensen moet kennen – en dus niet alleen hun data.”

Stemmen op Springplank040 voor de Social Innovation Awards kan hier