Author profile picture

Brainport en het Duitse Fraunhofer instituut gaan intensief samenwerken. De overeenkomst die daartoe vandaag is gesloten richt zich op de ontwikkeling en implementatie van smart city- en smart society-elementen. Brainport zal daarbij functioneren als living lab waar proof-of-concepts worden ontwikkeld en getest, voordat ze worden uitgevoerd in steden over de hele wereld, om te beginnen in Duitsland. De TU/e speelt een belangrijke rol in de samenwerking.

Burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven en Prof. Dr-Ing. Wilhelm Bauer, Directeur Fraunhofer, zetten vandaag, donderdag 21 april, hun handtekeningen onder het akkoord. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van de Duitse staatssecretaris van Onderwijs en Onderzoek, Georg Schütte en de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker.

Vooruitlopend op de overeenkomst is een delegatie van Fraunhofer begin april vier dagen rondgeleid door Brainport. Omdat de Duitsers zo onder de indruk waren van wat ze hier aantroffen, kon de 12 pagina dikke overeenkomst binnen een paar weken worden opgesteld en afgestemd.

Screen Shot 2016-04-20 at 21.44.57Concreet komt er een fysieke vestiging voor de samenwerking waar personeel van Fraunhofer en de TU/e voor in elk geval twee jaar zal samenwerken. Er komt een uitwisseling van kennis en onderzoek en Eindhoven zal voor vier jaar onderdeel vormen van het ambitieuze, door Fraunhofer opgezette, Morgenstadt-initiatief. Dat geeft Eindhoven onder meer toegang tot grote Duitse bedrijven die actief zijn binnen de smart city-ontwikkelingen.

De overeenkomst stelt dat steden meer en meer het centrale punt worden voor onze economie en samenleving, met name als gevolg van de verdere verstedelijking. “Om aan de doelstellingen van het overheidsbeleid te kunnen voldoen, moeten steden veranderen en innoveren, maar in tijden van krappe budgetten kan dat alleen maar op een slimme manier worden bereikt: onze steden moeten smart societies, slimme samenlevingen, worden.”

De overeenkomst noemt Fraunhofer het toonaangevende instituut in toegepast onderzoek en de toepassing van smart city-oplossingen in heel Europa en roemt Brainport als de leidende regio voor living labs waar proof-of-concepts kunnen ontstaan. “Door de krachten bundelen en te focussen op onderzoek en toepassing van onderwerpen rond de toekomst van steden ontstaan er ongekende mogelijkheden en zal de ontwikkeling van smart cities en smart societies versnellen.”

Screen Shot 2016-04-20 at 21.47.05De partners in deze overeenkomst streven drie doelen na: een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van het leven, een betere concurrentiepositie van de Europese industrie en een innovatiever mkb. Daarnaast moet een en ander bijdragen aan de duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen van Europa.