© IO
Author profile picture

De wens van Eindhoven om zich verder te ontwikkelen als “smart city” en “smart society” heeft ook een plek in de nieuwe begroting gekregen. Tot en met 2018 wordt zo’n 1,8 miljoen extra uitgetrokken voor dit streven. Eindhoven wil dat invullen door als stad optimaal gebruik te maken van de kracht van technologie, ICT (zoals open data en snelle verbindingen) en design. De begroting, die geen nieuwe bezuinigingsoperaties oplevert, is de eerste van de dit jaar aangetreden wethouder Wilbert Seuren.

“Slimmer omgaan met energie, verkeersstromen, openbare ruimte en het slimmer en beter organiseren van zorg, educatie en cultuur met het versterken van welzijn, banen en duurzaamheid als doel”, aldus Seuren in een toelichting. “Stratumseind, Strijp-S en Eckart-Vaartbroek zijn plekken in de stad waar met living labs wordt getest wat de mogelijkheden van ICT zijn om bij te dragen aan energieneutraliteit en het versterken van de kwaliteit van leven in de stad.”

Om de kansen te verzilveren die de aantrekkende economie biedt, intensiveert Eindhoven ook de inspanningen om bedrijven te verleiden zich in de regio Eindhoven te vestigen. In 2016 en 2017 wordt daar 1 miljoen euro voor uitgetrokken. Eindhoven werkt hierin ook intensief samen met omliggende gemeenten, Brainport Development en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. De acquisitie richt zich ook op investeerders en beleggers die iets kunnen en willen doen met het leegstaande vastgoed in stad. (Zie hiervoor ook dit aparte artikel)

Het verzinnen van slimme oplossingen en samenwerkingsverbanden is hard nodig voor een stad als Eindhoven, zo maakt de begrotingstoelichting duidelijk. “De gemeente kan zich niet meer veroorloven om problemen op te lossen door er alleen maar meer geld in te stoppen. Daarnaast is de rol van de overheid aan het veranderen nu er steeds meer een netwerksamenleving aan het ontstaan is.”

Participatie

Om die reden krijgt dienstverlening door de gemeente ook extra aandacht – en geld. Via het programma inwoner- en overheidsparticipatie wil de gemeente Eindhovenaren intensiever betrekken bij het beleid en beter inspringen op vragen van bewoners. Het college noemt dit “een zoektocht”, die uiteindelijk een gelijkwaardigere balans moet opleveren in de relatie tussen burger en overheid. “We weten niet hoe het precies gaat uitpakken, maar de inzet is om participatie van bewoners te vergroten door als gemeente meer los te laten en andersom onze participatie te verhogen als dat bewoners kan helpen met hun eigen initiatieven”, aldus wethouder Yasin Torunoglu in een toelichting op de participatienotitie, die eveneens vandaag werd gepresenteerd.

20150917_171038Grote steden in metropoolregio’s, zoals Eindhoven, hebben in de nieuwe netwerksamenleving een aparte positie. De voorzieningen die bij een centrumfunctie horen staan onder druk. Zo heeft Eindhoven een al langer lopende discussie met de omliggende gemeenten over een structurele bijdrage aan bijvoorbeeld het Muziekgebouw. Daarnaast kunnen grote steden ook sociale innovatie aanjagen. Eindhoven heeft het Rijk nadrukkelijk gevraagd daar de ruimte voor te krijgen.

Geen nieuwe bezuinigingen

Het economisch herstel heeft ervoor gezorgd dat er een begroting ligt zonder nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Wel loopt er nog een taakstelling die voortkomt uit bezuinigingslichten uit voorgaande jaren. Seuren: “Het financiële plaatje is weliswaar iets gunstiger, maar ruimte voor tegenvallers is er niet. Uitvoering is het thema van 2016. Concrete en merkbare resultaten, daar draait het om. Maar wel met het oog op de twee snelheden die in de stad te zien zijn: de krachtige economische motor aan de ene kant en de mensen die daar op hun beurt niet altijd van meeprofiteren.”

De onzekerheden in het sociaal domein maken het er niet makkelijker op. Sinds januari 2015 verzorgt de gemeente zelf de jeugdzorg, zorg voor ouderen en gehandicapten en het arbeidsmarktbeleid. Met veel minder geld dan het Rijk daarvoor ter beschikking had. Financieel was daar al rekening mee gehouden door het aanleggen van een spaarpotje van 25 miljoen euro. Daarvan is inmiddels 3,3 miljoen euro ingezet. Over een aantal geldzaken moeten Rijk, gemeenten en betrokken instellingen nog steeds afspraken maken.

Minder asfalt, meer groen

20150819_125444Naast het zorgen voor werk op alle niveaus, blijft het investeren in een stad waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, volgens Seuren één van de speerpunten. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het klimaatbestendig maken van de stad, waardoor hitte- en regenoverlast beter opgevangen kan worden. Belangrijkste middel daartoe is een vergroening: minder asfalt en meer gras.