Author profile picture

Is Singapore het voorbeeld en voorland voor Nederlandse steden, of zal het zo’n vaart niet lopen? VPRO’s Tegenlicht liet afgelopen zondag zien dat deze slimme stadstaat wel heel ver gaat met de technologisering van de samenleving. Compleet met controlecentra die elke beweging in de gaten houden. Een interessante smart city, zo stelde Robert Elbrink – hoofd strategie van de gemeente Eindhoven – dinsdagavond tijdens het Tegenlicht-debat in het Amsterdamse Pakhuis De Zwijger.

“Maar niet een die je op die manier op onze samenleving zou kunnen overzetten. Alleen al vanwege de verschillen in de culturele en democratische situatie tussen Singapore en Nederland is dat ondenkbaar. Trouwens, dat zou hier ook helemaal niet geaccepteerd worden. Nee, we gaan geen command- and controlcentrum voor onze stad uitrollen”

Dat laat onverlet dat Eindhoven graag de grenzen opzoekt, zegt Elbrink. En dat is lastig, omdat wetgeving vaak in de weg staat. “Restanten van een gestold verleden”, zoals burgemeester Van Gijzel dat zo graag noemt. Om die reden heeft Eindhoven een reeks ‘data-principes’ opgesteld. Elbrink: “Belangrijkste uitgangspunt daarbij is transparantie. Elk bedrijf dat bij ons ergens data vandaan wil halen, moet dat in volstrekte openheid doen. Iedere Eindhovenaar moet kunnen zien wat er gebeurt en hoe het gebeurt. En, minstens zo belangrijk, iedereen moet gebruik kunnen maken van de gemeten resultaten. Alle openbaar vergaarde data moet publiek bezit blijven. Letterlijk: geen onbekende zwarte dozen in de stad.”

Elbrink blijft geïnteresseerd in de kansen die de technologie te bieden heeft. “Als tech-partijen het gesprek met ons willen aangaan, dan staan we daarvoor open. Technologie kan waarde toevoegen, dus we blijven op verkenning.” Elbrink is zich bewust van van het risico om daarbij aan tafel te komen zitten met bedrijven die het stadsbestuur kunnen overrompelen vanwege een verschil in kennis. “Wij zijn misschien niet in staat tot dezelfde dieptechnische analyse als zo’n bedrijf, hoewel we dan altijd steun kunnen vragen van onze partners bij de TU. Maar los daarvan, het gaat vooral om het stellen van de juiste vragen. En daarnaast: we zorgen er altijd voor ons nooit over te leveren aan één partij. Geen vendor lock in, altijd open standaarden, waardoor er altijd andere partijen kunnen aanhaken.”

Kijk hier de Tegenlicht-uitzending terug

Kijk hier de Tegenlicht meetup met Robert Elbrink terug

Foto: links Robert Elbrink, rechts Ger Baron (gemeente Amsterdam)