Author profile picture

In 2010 lanceerde Mario Marchi het ontwerp van eleMMent, een voertuig dat in verschillende configuraties dienst kan doen als mobiele villa, flagship store of privé­jet op wielen. Hij verraste daarmee de internationale autowereld, maar ook zich­ zelf door de overweldigende hoeveelheid positieve reacties die hij losmaakte. Tijdens de gecompliceerde weg van ontwerp naar een eindproduct kreeg hij steun van Sioux Logena, de Eindhovense specialist in de ontwikkeling van hard­- en software voor automotive­ OEM’s.

Dit artikel verscheen eerder in Source, een publicatie van Sioux (pdf)

Mario Marchi, CEO van Marchi Mobile Group, is al vanaf zijn jeugd gefascineerd door auto’s. Hij was monteur en chauffeur bij het Oostenrijkse transportbedrijf van zijn vader. Maar het was de passie voor automotive­ design die hem bracht waar hij nu staat. In 1989 won hij een prestigi­euze award voor showtruck van het jaar. Samen met een inmiddels overleden zake­lijk partner startte hij een Duits bedrijf in mobiele marketing – het huidige mm Group Sales & Marketing. Dat biedt een breed dienstenpakket aan gerenom­meerde internationale partijen die de weg op willen met hun product of boodschap. Daarbij zijn de promotietrailers die Marchi ontwerpt en bouwt het visitekaartje.

Prototype
Zijn hartstocht voor grensverleggend auto­-ontwerp leidde Marchi rond de millenni­umwisseling naar Luigi Colani, de wereld­vermaarde designer die het principe van aerodynamica en organische vormen in de auto­industrie introduceerde. In 1970 ont­wierp hij de zogenaamde Colani­truck, die zijn roots had in vliegtuig­ en bootont­werp. Marchi: “Het was een voertuig van grote schoonheid: aerodynamisch, futuristisch en opvallend. Ik werd erdoor geïnspireerd. Toen we een van de laatste prototypes vonden, bleek de functionaliteit rampzalig. Je had geen zicht en niets werkte naar behoren: de besturing, airco, deurklinken, noem maar op. Ik wilde echter een revival; het ontwerp toepassen op onze trailers. Dat was geen eenvoudige opgave. Maar het werd een commercieel succes. Vanaf 2006 hadden we er verschillende op de weg voor marketingdoeleinden, allemaal unieke exemplaren.”

Gerben Hilboldt (rechts) en Mario Marchi
Gerben Hilboldt (rechts) en Mario Marchi

Design
In 2010 nam Marchi een ingrijpend besluit en startte een nieuw bedrijf: Marchi Mobile. Hij presenteerde een visionair ont­werp van een nieuwe klasse voertuig op internet – EleMMent. De truck kan in ver­schillende configuraties dienst doen als mobiele villa, flagship store of privéjet op wielen. Het design combineert karakteris­tieken uit de autosport, jacht­- en vliegtuig­bouw. Het interieur is modern, minimalis­tisch en extravagant. Door het toepassen van hightech­ engineering staat het voer­tuig op eenzame hoogte in comfort en functionaliteit, en ook in prijs. De reacties waren overweldigend: miljoenen kliks, honderden telefoontjes en artikelen in de wereldwijde vakbladen en gerenom­meerde kranten als de New York Times.

Marchi: “Maar dan ben je nog geen OEM. Dromen is mooi, maar je moet het ook doen. De standaard die wij willen bieden, vraagt om perfectie in alle details. Daar­ voor is financiële slagkracht nodig. Als kleine onderneming hebben we allereerst een aantal investeerders binnengehaald. Daarnaast moet je een complexe organisa­tie optuigen op het gebied van ontwerp, bouw, kwaliteitsbeheer, verkoop en ser­vice. Bovendien zijn er – vanwege strikte regelgeving en omdat we een klantspeci­fiek product leveren wat betreft design en functionaliteit – heel veel technologische hobbels te overwinnen. EleMMent is nog steeds geïnspireerd op de Colani­truck, maar is feitelijk volledig opnieuw ontwor­pen. De samenwerking met Sioux Logena was daarbij van essentieel belang.”

Kennis
Marchi produceert vier verschillende trucks en maakt daarbij gebruik van twee type onderstellen, die voor de Amerikaanse en de Europees­-Aziatische markt. Die verschillen compleet qua motoren en drive train configuraties, kabelbomen, functies, on­board computers en elektro­nica. Het creëren van dezelfde look en feel, ongeacht het onderstel dat wordt gebruikt, was daarmee één de belangrijkste uitda­gingen. Om die te overwinnen is niet alleen een enorme kennis van hardware nodig, maar ook van embedded software. Juist door het toevoegen van intelligentie heeft Sioux Logena de noodzakelijke een­heid gecreëerd. In welke EleMMent je ook stapt of rijdt, het is een Marchi Mobile.

Screen Shot 2016-08-16 at 11.41.59“Het maken van single trucks is iets anders dan het op de markt brengen van een serieproduct”, aldus Gerben Hilboldt, oprichter van en international business development manager bij Sioux Logena. “Herbruikbaarheid is een hoofdthema. Ontwerp, ontwikkeling en productie zijn onderdeel van een integraal proces. Je moet dat optimaal managen, organisato­risch en technologisch. Dat hele pakket bieden wij aan voor internationale auto­motive­ OEM’s. Van welke expertise ze gebruik maken bepalen ze zelf, zo ook Marchi Mobile dat zich richt op de top van de markt. Het onderscheidt zich door design en customisation, maar ook door het opentrekken van alle technische regis­ters, bijvoorbeeld op het gebied van tele­metrie en remote diagnostics en services. Marchi wil, waar hun wagens zich ook bevinden, tot in detail weten wat hun functionele status is om een optimale ser­vice te garanderen. Ook op dit vlak leveren wij ondersteuning door een enorme bak aan kennis over systeemintegratie in te brengen. Daarnaast hebben we vele door onszelf ontwikkelde componenten op de plank liggen die met geringe configuratie­ aanpassingen in de voertuigen kunnen worden toegepast.”

Passie
De expertise van Logena heeft in belang­rijke mate bijgedragen aan de kwaliteit van de EleMMent serie en aan de snelheid van ontwerp naar productie. Maar samen­werken is ook mensenwerk, vindt Marchi. “Sioux Logena voelt goed aan wat onze behoeftes zijn en speelt daar actief op in. Daarnaast zijn Gerben en ik gewoon twee mannen die van harde rock­ muziek houden en een passie voor auto’s delen. We zijn vrienden gewor­den en zullen over een paar maanden samen vol trots de eerste eleMMent uit onze fabriek zien rollen, voordat die naar een Turkse klant wordt verscheept.”

Dit artikel verscheen eerder in Source, een publicatie van Sioux (pdf)