Author profile picture

Het Eindhovense Sioux gaat een Europees consortium leiden dat gericht is op de ontwikkeling van “een revolutionair eigen mechatronicaplatform”. De Europese Unie investeert 17 miljoen in dit project, dat het concurrentievermogen van de Europese industrie moet versterken. Het I-MECH project (Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems) omvat 31 partners uit 10 Europese landen.

Het I-MECH platform ontwikkelen moet het mogelijk maken om de ontwikkeltijd van mechatronica met 50% te verkorten. Tegelijkertijd levert het slimmere machines op met een hogere betrouwbaarheid, omdat deze zelf lerend zijn en technische problemen vooraf kunnen voorspellen en voorkomen. “We werken mee aan het realiseren van geavanceerde regeltechniek op de golf van de digitale revolutie”, zegt Arend-Jan Beltman, technologie manager bij Sioux en programmaleider van I-MECH. De producten van het I-MECH platform kunnen uiteindelijk direct worden ingezet in marktgebieden zoals semicon, zonnecellen, operatierobots en (3D)printing.

Het I-MECH programma draait om de introductie van nieuwe hightech bouwblokken in vijf totaal verschillende pilottoepassingen in het bedrijfsleven. In de eerste pilot staat verbinding tussen apparaten in het Internet of Things centraal. Hiervoor zijn speciale snelle chips nodig. Een tweede pilot focust zich op operatierobots die zelf kunnen voorspellen wanneer er onderhoud nodig is, zodat ze altijd blijven functioneren in de operatiekamer. In een derde pilot wordt er gewerkt aan een productieapparaat dat onder andere gebruikt kan worden voor de productie van de zonnecellen van de toekomst. In een heel andere markt wordt er gewerkt aan het versnellen van de productiesnelheid van theezakjes met een factor tien. Als laatste pilot worden er draadloze sensoren gebruikt om trillingen van machines te corrigeren, waardoor producten nauwkeuriger gemaakt kunnen worden.

Om nieuwe toepassingen te laten slagen, worden er verschillende ‘bouwblokken’ ontwikkeld die hergebruikt kunnen worden voor andere toepassingen. Zo wordt er een bouwblok gemaakt waarmee big data en machine learning kunnen samenvloeien. Daarnaast worden er draadloze sensoren ontwikkeld die elke seconde snelle accurate dataverwerking kunnen verrichten en wordt er gewerkt aan snelle zogenaamde Klasse-T aansturing van elektrische motoren in productiemachines. Het laatste bouwblok is gebaseerd op snelle visuele intelligentie, waarbij enorm veel data real-time geanalyseerd wordt. Dit bouwblok draait om een betere taakverdeling over de vele rekenkernen die processoren vandaag de dag hebben, zodat er een hogere snelheid van data-analyse gerealiseerd kan worden. Dit is nodig voor de toepassingen van de toekomst.

Europese samenwerking
In het I-MECH project werken diverse Nederlandse hightech bedrijven en kennisinstituten zoals Nexperia, Philips, TNO, TU/e en Sioux samen met bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen uit andere Europese landen. “Het is fantastisch dat we met zulke mooie internationale partners een van de bouwstenen voor Industrie 4.0 gaan ontwikkelen”, zegt Beltman.