Uit een nieuwe TNO-studie blijkt wind op zee niet in alle gevallen winstgevend te zijn. Onderzoekers keken naar de commerciële haalbaarheid van windenergie op zee in 2030 in twee mogelijke toekomstscenario’s, schrijft de organisatie in een persbericht.

Met gebruik van modellen zijn twee scenario’s voor het Nederlandse elektriciteitssysteem uitgewerkt waarbij de economische risico’s in kaart worden gebracht. Eén scenario dat uitgaat van een lage elektrificatie van de industrie en één scenario met een hoge elektrificatie als uitgangspunt. In het lage elektrificatie-scenario blijkt wind op zee bij ongewijzigd beleid niet winstgevend te zijn in 2030.

Het vermogen van het Nederlandse elektriciteitssysteem moet in 2030 verzevenvoudigd zijn tot 21,5 GW. Door de huidige markttrends – zoals uitbreiding van de opwekcapaciteit voor duurzame energie, elektrificatie van de industrie, oplopende gas- en CO2-prijzen, behoefte aan netverzwaringen – wordt de elektriciteitsmarkt turbulenter. Samen met de geleidelijke afschaffing van subsidies zorgen deze trends ervoor dat de risico’s voor de offshore windenergiesector toenemen.

Lage elektrificatie-scenario

In scenario één baseerde de onderzoekers zich op de Klimaat- en Energie Verkenning 2021 en het Klimaatakkoord. In dat scenario is er aan de vraagkant geen concreet doel voor industriële elektrificatie en aan de aanbodkant is er sprake van volledige inzet van de geplande 21,5 GW aan offshore windenergie. De studie wijst uit dat offshore windenergie onder deze omstandigheden in 2030 niet winstgevend is.

Door overaanbod op de elektriciteitsmarkt is er dan, zelfs bij export, 13 procent inperking van offshore windenergie-productie waardoor niet het totale vermogen aan windenergie wordt gebruikt. De businesscase zal naar verwachting slechts in 30 procent van de tijd positief zijn voor de exploitanten van wind op zee. In dezelfde studie doet TNO aanbevelingen om tot een winstgevend model te komen.

Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Om de klimaatdoelen in Nederland te halen is het belangrijk om de energietransitie te versnellen. Wind op zee is daarbij de belangrijkste bron van groene energie, maar met alleen windmolenparken bouwen kom je er niet. Er is meer innovatie en beleid nodig, blijkt uit dit nieuwe onderzoek. Daarom heeft Innovation Origins dit bericht geselecteerd.

Hoge elektrificatie-scenario

In het tweede scenario is uitgegaan van voorgenomen Europees beleid met duidelijke doelstellingen voor industriële elektrificatie. In dit hoge elektrificatie-scenario blijkt offshore wind winstgevend te zijn. De volledige opwekcapaciteit wordt benut en de marktprijs is 80 procent van de tijd financieel aantrekkelijk voor de businesscase. Gas blijft nog nodig wanneer de vraag toeneemt terwijl er op dat moment geen duurzame bronnen beschikbaar zijn.

Een stroomafnameovereenkomst kan helpen om de doelstellingen voor CO2-reductie te realiseren en de uitstoot van de energiesector te verminderen. Ook kan zo’n overeenkomst helpen om fluctuerende elektriciteitsprijzen af te dekken en zo de sterke schommelingen in de elektriciteitsmarkt verminderen.

Het hele onderzoek is te lezen in de whitepaper ’Offshore wind business feasibility in a flexible and electrified Dutch energy market by 2030 (PDF-bestand)

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag