Utrecht © Eveline de Bruin / Pixabay
Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Door de keuze voor de TU Delft en Argaleo is weer eens te zien hoe belangrijk innovatieve Nederlandse bedrijven en organisaties zijn voor de technologische ontwikkeling van Europa.

Een internationaal consortium van twintig organisaties heeft een nieuw Horizon Europe project, genaamd EMERALDS, gewonnen. In het project wordt een toolset voor mobiliteitsdata ontwikkeld waarmee het verwerken en analyseren van grote datastromen een stuk eenvoudiger wordt. Naast de TU Delft en de maker van digital twins Argaleo, zijn de Nederlandse partijen Mobility Innovation Centre Delft en Arane onderdeel van het consortium. De gemeentes Den Haag en Utrecht zijn aangewezen als pilotstad voor het project. Het totale projectbudget is vijf miljoen, waarvan er zeven ton beschikbaar is voor de Nederlandse partijen.

In de stad komen elke dag weer vele terabytes aan mobiliteitsdata beschikbaar over auto, het openbaar vervoer, fiets, luchtkwaliteit enzovoort. Dat is mooi, maar die data is pas bruikbaar als ze op de juiste wijze verwerkt en geanalyseerd kan worden. Het doel van het nieuwe Europese project EMERALDS is om een toolset te creëren, Mobility Analytics as a Service (MAaaS), waarmee het werken met data een stuk eenvoudiger wordt.

Beheren, analyseren en visualiseren

De toolset stelt wegbeheerders en andere belanghebbende partijen in staat om gegevens van grote omvang, hoge snelheid en grote variatie te verzamelen en te beheren. Daarnaast ondersteunt de toolset om deze data online en offline te kunnen analyseren, te gebruiken voor voorspellingen en de resultaten te visualiseren in een digital twin. Bij al deze diensten zal de strenge Europese wetgeving in acht worden genomen, op alle niveaus van de architectuur.

Het project start in januari 2023. Hierin zullen de afdeling Transport & Planning van de faculteit Civiele Techniek, Geowetenschappen en MICD van TU Delft nauw samenwerken met de digital twin leverancier Argaleo en de verkeerskundige adviseurs van Arane om de toolset te ontwikkelen.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag