© Eva Bloem
Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Om goed bestand te zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering is het belangrijk om veel te investeren in duurzame en groene technieken. TU Delft zet nu een grote stap om haar ambities om te verduurzamen te realiseren. Daarom heeft Innovation Origins dit bericht geselecteerd.

TU Delft gaat honderd miljoen euro investeren in het verduurzamen van de campus. De komende jaren wordt toegewerkt naar een CO2-neutrale, circulaire en klimaatadaptieve campus, met aandacht voor verbetering van biodiversiteit en leefkwaliteit, schrijft de universiteit in een persbericht.

Overal op de campus zullen experimenten worden uitgevoerd voor nieuwe duurzame technieken en processen. Veel van de innovaties hebben te maken met de energietransitie. Een deel van de campus krijgt een warmtenet waarmee warmte uit koelprocessen kan worden opgeslagen in de bodem en benut voor de verwarming van andere functies.

Een deel van het duurzaamheidsbudget wordt ook besteed aan het faciliteren van innovaties. Jaco van Noppen, directeur Campus Real Estate & Facility Management: “De campus zien we als living lab, een realistische omgeving om dit te bewerkstelligen. Zo willen we aan de slag gaan met de hoogbouw van de faculteit EWI. We gaan onder meer een innovatieve zonneschoorsteen testen om te kijken of deze kan worden ingezet voor duurzame ventilatie en het opwekken van elektriciteit.” Hiermee geeft de universiteit concreet invulling aan het eerder gepubliceerde Sustainable TU Delft – vision, ambition & action plan.

Geschikt voor de toekomst

TU Delft richt zich op alle aspecten die invloed hebben op klimaat en milieu: gebouwen, energiesysteem, inkoop, afvalbeheer, mobiliteit, voedsel etc. Maar ook natuur: zo wordt gewerkt aan verbetering van biodiversiteit en wordt de campus geschikt gemaakt voor het klimaat van 2050. Coördinator Duurzaamheid Andy van den Dobbelsteen legt uit: “Met alles wat we momenteel ontwikkelen houden we rekening met de verwachtingen voor het klimaat van de toekomst: meer wateroverlast, langere periodes van droogte, extreme hitte en zwaardere stormen. Zo willen we een deel van de campus inzetten om regenwater op te vangen en nuttig te gebruiken in de gebouwen.”

Het doel van het project is dat mensen in 2030 studeren en werken op een levendige en groene campus in met duurzame bronnen verwarmde gebouwen. Daarnaast zal ook het menu in de restaurants op de campus veranderen. Van den Dobbelsteen: “De restaurants bieden gezond en lekker voedsel dat vooral plantaardig is en dat deels op de campus wordt geproduceerd. De inkoop is helemaal gebaseerd op gesloten kringlopen.”

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag