© Pixabay

Bij “smart farming” worden allerlei sensoren, apparaten en systemen op een landbouwbedrijf in een netwerk met elkaar verbonden. Dat moet boerenbedrijven helpen bij de verbetering van hun bedrijfsvoering. Het systeem maakt gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit officiële bronnen of door het landbouwbedrijf zelf zijn gegenereerd. Op die manier kunnen bijvoorbeeld bodemeigenschappen, landschapsstructuren of verkeersroutes in de planning worden opgenomen.

Slimme landbouw maakt het mogelijk economischer te werken op een manier die de hulpbronnen ontziet. Bovendien kunnen de gegevens nieuwe mogelijkheden bieden voor de bescherming van bodem, gewas en klimaat in de logistiek en het beheer tussen landbouwbedrijven, aldus de universiteit van Darmstadt in een persbericht.

Dit “gegevensintensieve” werk heeft echter ook nadelen. Vooral wanneer slechts enkele of één enkele provider wordt gebruikt voor de opslag van gegevens. In extreme gevallen kan een storing of zelfs een aanval op de digitale oplossingen die in dit proces worden gebruikt, leiden tot productiestilstand en knelpunten in de bevoorrading.

Onafhankelijk van internet

Het project AgriRegio biedt daarvoor de oplossing. Er worden nieuwe toepassingen ontwikkeld, waarmee de deelnemende landbouwbedrijven ter plaatse hun gegevens, bijvoorbeeld over bodemvocht, kunnen registreren en verwerken. Indien meerdere sensoren worden gebruikt die met elkaar in verbinding staan, spreekt men van sensornetwerken. Sensornetwerken kunnen ook worden gebruikt in een netwerk over boerderijen heen. In dit geval worden de gegevens via een radioverbinding rechtstreeks naar de landbouwbedrijven gezonden en zijn zij dus onafhankelijk van het internet.

Hofbox

De gegevens worden lokaal opgeslagen op een goedkope miniserver, de “HofBox”, die is ontwikkeld in het kader van het voorloperproject “GeoBox Infrastructure” en die parallel verder wordt ontwikkeld. Ook bedrijfsgegevens, geodata en technische informatie worden hier opgeslagen. Omdat de gegevens niet op een centrale server worden opgeslagen, maar decentraal bij elke boerderij in de respectieve HofBox, ontstaat een veerkrachtige digitale infrastructuur die ook bij internetstoringen functioneel blijft.

“Het doel van het AgriRegio-project is aan te tonen dat op regionaal niveau een sensornetwerk kan worden opgezet dat het hele gebied bestrijkt en onafhankelijk is van het internet met behulp van de huidige, gestandaardiseerde edge computing-technologieën”, zegt professor Christian Reuter, de coördinator van het project.

Het concept wordt de komende twee jaar in de proefregio Nahe-Donnersberg in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts getest.

Lees ook: Biologische hydrogel houdt akkers vochtig in tijden van droogte

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag