Afgelopen jaar hebben tien Europese en Japanse onderzoeksorganisaties samengewerkt in het LAURELIN-project om innovatieve processen te ontwikkelen voor de omzetting van CO₂ in hernieuwbare methanol.

De Europese Unie en het Japanse Science and Technology Agency (JST), werken aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om de groene methanolproductie uit CO₂ te verbeteren als het gaat om energie-efficiëntie en productiekosten.

Indrukwekkend potentieel

“Hernieuwbare methanol heeft een indrukwekkend potentieel om de vervoersector koolstofvrij teaken. Het kan de CO₂-uitstoot tot 95 procent terugdringen, de NOx-uitstoot tot 80 procent verminderen en de uitstoot van SOx en zwevende deeltjes volledig elimineren. Het is een veelbelovende technologie die een belangrijke rol kan spelen om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken”, verklaarde Adolfo Benedito Borrás, technisch coördinator van LAURELIN en hoofd van de afdeling Materiaalonderzoek bij AIMPLAS in een persbericht.

Het omzetten van CO₂ in methanol kent sterke beperkingen in verband met het proces, het energieverbruik en de productiekosten. CO₂ is over het algemeen niet reactief en hydrogenering is onmogelijk zonder het gebruik van een katalysator, een stof die wordt toegevoegd om de chemische reactie van H2 met CO₂ te versnellen. Het team van LAURELIN ontwikkelt daarom nieuwe katalysatorsystemen die zijn aangepast aan geavanceerde reactortechnologieën om het energieverbruik van de methanolsynthese op basis van CO₂, en dus de kostprijs ervan, te verminderen.

Drie technologieën

Het team werkt aan drie veelbelovende technologieën: microgolf, niet-thermische plasma-inductie en magnetische inductie. Zij leggen de laatste hand aan de bouw van de drie corresponderende reactoren voor de omzetting van CO₂ in methanol. De partners zullen deze nieuwe reactoren de komende weken verder verfijnen, bijvoorbeeld door ze werkbaar te maken bij hogere druk.

Op deze basis zal het project meer dan honderd monsters van nieuwe katalysatormaterialen testen en deze vergelijken met conventionele thermische hydrogenering. Dit zal helpen bij de selectiviteit en opbrengst van de methanolproductie te optimaliseren.

Op deze basis zal het project meer dan honderd monsters van nieuwe katalysatormaterialen testen en deze vergelijken met conventionele thermische hydrogenering. Dit zal helpen om de selectiviteit en opbrengst van de methanolproductie te optimaliseren.

“Een verlaging van de productiekosten van e-methanol leidt tot een toename van de mogelijkheden om het als brandstof te gebruiken. Zo kunnen we de uitstoot van broeikasgassen verminderen,” aldus professor Teruoki Tago van het departement Chemische Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen van het Tokyo Institute of Technology.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag