© Unsplash

Onderzoekers van de universiteit van Padeborn zijn erin geslaagd zeer speciale katalysatoren te produceren, bekend als “Lewis-superzuren”, die kunnen worden gebruikt om chemische vaste bindingen te verbreken en reacties te versnellen. In een persbericht verklaarde de Duitse instelling dat de productie van deze stoffen tot nu toe uiterst moeilijk is gebleken.

Dankzij de ontdekking van de chemici kunnen niet-biologisch afbreekbare gefluoreerde koolwaterstoffen, zoals Teflon, en mogelijk zelfs klimaatschadelijke broeikasgassen, zoals zwavelhexafluoride, weer worden omgezet in duurzame chemicaliën. De onderzoekers hebben hun resultaten gepubliceerd in het tijdschrift “Angewandte Chemie”.

Lewis-zuren

“Lewis-zuren” zijn verbindingen die elektronenparen toevoegen. Vanwege dit vermogen worden ze vaak gebruikt om chemische reacties te versnellen. Lewis-superzuren zijn sterker dan antimoonpentafluoride – het sterkste Lewis-zuur – en kunnen zelfs de sterkste bindingen verbreken.

Professor Jan Paradies van het departement scheikunde van de universiteit van Paderborn legt uit: “Voor sterke bindingen heb je zeer reactieve reagentia nodig, dat wil zeggen stoffen die extreem reactief zijn.” De nieuwe katalysator kan bijvoorbeeld koolstof-fluorverbindingen of zwavel-fluorverbindingen splitsen, die bijzonder robuust zijn.

“Intrinsiek zijn deze Lewis-superzuren ongelooflijk reactief, waardoor ze moeilijk te produceren en te gebruiken zijn. Met een truc hebben we zulke moleculen geproduceerd en gebruikt in katalytische reacties. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld vrijwel inerte, dus minder reactieve, koolstof-fluorverbindingen of zwavel-fluorverbindingen te activeren en verder om te zetten,” aldus Paradies.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag