Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Vliegschaamte is een modern begrip dat tekenend is voor de huidige maatschappelijke dillema’s omtrent milieuvervuiling. We moeten allemaal minder in het vliegtuig stappen of een manier vinden om duurzaam vliegen mogelijk te maken. Daar is deze innovatie een mooi voorbeeld van.

Reizen met het vliegtuig, maar geen extra CO2 uitstoten. Het is straks mogelijk met synthetische brandstoffen. Tot nu toe konden deze niet grootschalig geproduceerd worden, maar daar hebben onderzoekers van het Karlsruhe Insititute of Technology (KIT) nu een oplossing voor gevonden. Zo schrijft de universiteit in een persbericht.

Het vliegen zonder extra CO2-uitstoot is straks mogelijk dankzij synthetische brandstoffen die worden verkregen uit water en omgevingslucht met behulp van hernieuwbare energiebronnen. Een nieuw productieproces uit het KEROGREEN-onderzoeksproject van de universiteit maakt het mogelijk om deze brandstoffen grootschalig te produceren. Er wordt gebruik gemaakt van een innovatieve plasmatechnologie. De onderzoekspartners hebben nu een eerste installatie gebouwd.

Plasma en kaarsjes

Het was een grote uitdaging, zegt Peter Pfeifer van het KIT: “Batterijen en hybride oplossingen zijn ongeschikt vanwege hun lage energiedichtheid. Biobrandstoffen concurreren op hun beurt met de voedselproductie en de natuurlijke omgeving vanwege de benodigde teeltgebieden.” Om toch CO2-neutraal vliegen mogelijk te maken, hebben Pfeifer en de deelnemende partners van KEROGREEN een andere manier onderzocht: paraffine uit lucht en water. Een stof waar ook kaarsjes en waxinelichtjes van worden gemaakt. “Door de hernieuwbare energie en CO2 rechtstreeks uit de atmosfeer te gebruiken, ontstaat een gesloten koolstofkringloop. We kunnen zelfs gebruik blijven maken van de bestaande infrastructuur en motortechnologie.” Bovendien zou de synthetische, groene paraffine geen zwavel en minder roet en stikstofoxiden (NOx) uitstoten.

Om de brandstof in voldoende hoeveelheden te kunnen produceren, hebben de partners in het EU-project KEROGREEN vier en een half jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een schaalbaar proces op basis van plasmatechnologie. Het proces is in wezen gebaseerd op drie stappen: Het CO2 uit de omgevingslucht wordt eerst in een reactor gebracht. Daar wordt het afgebroken in koolmonoxide (CO) en zuurstof door een plasma dat met microgolfstraling wordt opgewekt. De zuurstof wordt vervolgens verwijderd, terwijl de CO in een tweede reactor gedeeltelijk wordt omgezet in waterstof. Deze waterstof en de resterende CO (in de combinatie synthesegas genoemd) worden in een derde reactor omgezet in koolwaterstoffen. Het eindproduct is het basisbestanddeel van de brandstoffen die in de luchtvaart worden gebruikt. Deze grondstof kan vervolgens worden geraffineerd tot de gewenste paraffine of direct worden opgeslagen als energieopslag.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag