© Pixabay

Onderzoekers van zeven onderzoeksinstellingen in Europa en de VS hebben wereldwijd de gevolgen van de klimaatverandering voor bossen in kaart gebracht, aldus de Technische Universiteit van München (TUM) in een persbericht. Het veranderde klimaat kan betekenen dat er diverse boomsoorten zullen verdwijnen.

De onderzoekers namen drie risicodimensies in aanmerking. Zij raamden het risico van verminderde koolstofopname door bossen met behulp van wereldwijde vegetatiemodellen. Zij analyseerden de waarschijnlijkheid van koolstofverlies aan het eind van de eeuw ten opzichte van de huidige waarden.

“Het risico op verlies van soorten werd geschat op basis van wereldwijde verspreidingsmodellen voor soorten, die de verspreiding van soorten onder bepaalde klimaatomstandigheden berekenen,” zegt Rupert Seidl, hoogleraar Ecosysteemdynamica en bosbeheer aan de TUM en medeauteur van de studie. 

Ten slotte bekeken de wetenschappers het klimaatgerelateerde risico van verstoring, d.w.z. de waarschijnlijkheid van wijdverbreide bossterfte. Daartoe maakten zij gebruik van evaluaties van wereldwijde satellietgegevens van de afgelopen jaren.

“Elk van deze benaderingen heeft verschillende sterke en zwakke punten. Een combinatie van de verschillende dimensies levert echter nieuwe inzichten op in het globale klimaatrisico van bossen”, zegt studieleider William Anderegg van de Universiteit van Utah. 

Dominante boomsoorten verdwijnen mogelijk

Alle geanalyseerde risicofactoren samen lijken erop te wijzen dat de bossen in Midden- en West-Europa blootgesteld zijn aan een groot klimaatrisico. “Hier is de kans op door het klimaat veroorzaakte verstoringen groot. Momenteel dominante soorten zouden kunnen verdwijnen en de koolstofopslag zou kunnen afnemen. De analyses bevestigen de regionale waarnemingen van de afgelopen jaren”, aldus Professor Rupert Seidl.

“Dit onderstreept dat onze bossen in Midden-Europa steeds meer onder druk komen te staan door de klimaatverandering.” Andere gebieden met een hoog klimaatrisico zijn de zuidelijke boreale naaldbosgordel, bijvoorbeeld in Canada en Rusland, en drogere gebieden in de tropen, bijvoorbeeld in het oostelijk Amazonegebied.

Grote onzekerheid

Uit de studie blijkt echter ook dat er nog grote onzekerheden bestaan met betrekking tot het klimaatrisico voor bossen. De wetenschappers onderzochten niet slechts één model voor elke risicofactor, maar vergeleken verschillende benaderingen. De onderlinge overeenstemming was echter vaak gering. Voorts bleken er verschillen te bestaan tussen de afzonderlijke risicofactoren, hetgeen erop wijst dat de wereldwijde ontwikkeling van de bossen onder invloed van de klimaatverandering nog onzeker is en verder onderzoek vereist. 

“Onze prognoses zijn slechts zo goed als de onderliggende modellen,” zegt Seidl. “We hebben dringend betere gegevens en experimenten nodig om de modellen robuuster te maken.” En Anderegg voegt daaraan toe: “Vooral door het klimaat veroorzaakte verstoringen en het herstel na verstoringen moeten beter worden weergegeven in bosmodellen om de onzekerheden in de toekomstige bosontwikkeling te verminderen.”

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag