©IBM
Author profile picture

De scheepvaart moet in de komende jaren aanmerkelijk zuiniger en innovatiever worden om de klimaatdoelstellingen te behalen. De sector is daar druk mee bezig.

Deze week staken twee schepen van wal die beide een compleet nieuw hoofdstuk betekenen in de scheepvaart. Zo begon de Mayflower aan zijn eerste reis als autonoom varend schip. Verder kwam ook de Zweedse Oceanbird in de vaart; een schip dat dankzij zijn innovatieve voortstuwing 90 procent minder CO2 uitstoot.

Uitstel proefvaarten

In maart 2020 berichtte Innovation Origins al over de proefvaarten van de Mayflower. Door de coronacrisis werden deze een half jaar uitgesteld.

Er was volgens de Intergovernmental Oceanographic Commissio te weinig informatie beschikbaar over het weer en klimaatveranderingen. Dat kwam doordat ere aanmerkelijk minder vliegbewegingen waren. Vliegtuigen verzamelen grote hoeveelheden meteorologische data. Zonder die data zou de veiligheid voor het autonoom varende schip in gevaar komen.

Mayflower Autonomous Ship

De Mayflower, een Brits-Amerikaans robotschip dat mariene biologisch onderzoek gaat doen, is het eerste grote schip dat zonder kapitein, bemanning en fossiele brandstoffen de Atlantische Oceaan oversteekt. Het schip vaart op een combinatie van wind- en zonne-energie.

Het Mayflower Autonomous Ship (MAS) is een initiatief van ProMare. ProMare is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met zee-onderzoek. De komende maanden worden gebruikt voor proefvaarten. Deze vaarten zijn bedoeld om het schip voor te bereiden op de oversteek van de Atlantische Oceaan. Deze oversteek zal 2 tot 3 weken duren.

De Oceanbird

Afgelopen week heeft ook het Zweedse scheepvaartbedrijf Wallenius Marine een nieuw type vrachtschip geïntroduceerd: de Oceanbird. Dit schip is bedoeld voor het vervoer van trucks en auto’s. Vergeleken met andere vrachtschepen stoot het schip 90 procent minder CO2 uit. Op het schip is plaats voor zevenduizend auto’s.

©Wallenius Marine

De Oceanbird vaart met vijf grote inklapbare zeilen. Deze zeilen zitten vast aan de romp van het schip. Alles aan het schip is ontworpen zodat het optimaal samen kan werken met de luchtstromen.

Om de wind zo goed mogelijk te kunnen benutten, kunnen de zeilen 360 graden draaien. Mede hierdoor lijken de zeilen qua functie en vorm op die van kleinere boten.

Momenteel worden schaalmodellen van het schip getest in laboratoria in Zweden. Het streven is om komend jaar het ontwerp af te hebben en in 2024 het eerste schip gereed te hebben. 

Green Deal

Het schip is een belangrijke ontwikkeling voor de scheepvaart. In de scheepvaart moet de CO2 uitstoot namelijk nog enorm omlaag.

In de Green Deal die de maritieme transportsector afgelopen jaar sloot met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, is onder meer afgesproken dat de zeevaart een absolute CO2-reductie van 70 procent ten opzichte van 2008 gerealiseerd moet hebben.

Ook dient er zo spoedig mogelijk na 2050 en in ieder geval voor het eind van deze eeuw een klimaatneutrale zeevaart zijn verwezenlijkt.