© Xeltis
Author profile picture

Smart BioMaterials Consortium (SBMC), High Tech NL en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) werken samen om innovaties in regeneratieve geneeskunde te versnellen. Juliette van den Dolder is aangesteld als Innovation Designer. Haar doel is om de ontwikkeling van productietechnologie voor regeneratieve therapieën te versnellen en het SBMC ecosysteem te verbinden met het NXTGEN Hightech programma ‘biomedische productietechnologie’, ondersteund door High Tech NL.

“Het opschalen en op de markt brengen van regeneratieve therapieën kan niet zonder de juiste productietechnologie”, zegt Jan Rietsema, directeur van SBMC. SBMC heeft het ene expertisegebied en NXTGEN Hightech het andere. Daarom, zegt Rietsema, “is het cruciaal dat de ecosystemen rond beide organisaties elkaar goed kunnen aanvullen. De nieuwe samenwerking is ook goed nieuws voor bedrijven als LifeTec Group, Vivolta, Stentit en Xeltis, die al samenwerken met SBMC en NXTGEN Hightech.”

Het is erg waardevol als bedrijven binnen het ecosysteem elkaar weten te vinden, voegt Ingrid Relou, domeinleider Biomedische Productietechnologie bij NXTGEN Hightech, toe. “De samenwerking met SBMC draagt bij aan de ontwikkeling van nog betere en breder toepasbare productietechnologieën.”

Volgens Willem Endhoven, directeur van High Tech NL, is de nieuwe samenwerking gericht op het vergroten van de verdiencapaciteit van Nederland. “Dit sluit goed aan bij de doelstelling van het Nationaal Groeifonds, de belangrijkste financier van SBMC en NXTGEN Hightech.”

Biomaterialen

Biomaterialen worden al tientallen jaren gebruikt om beschadigde weefsels en organen te vervangen of te repareren, en de ontwikkeling van nieuwe materialen is een belangrijk aandachtspunt in de biomedische techniek. Recentelijk is het gebruik van slimme biomaterialen naar voren gekomen als een veelbelovend gebied dat een revolutie teweeg kan brengen in de manier waarop we ziekten en verwondingen behandelen. Slimme biomaterialen zijn in staat om te reageren op omgevingsstimuli, waardoor ze op een gecontroleerde manier kunnen interacteren met biologische systemen.

Slimme biomaterialen hebben een breed scala aan potentiële toepassingen in de biogeneeskunde. Enkele van de meest veelbelovende onderzoeksgebieden zijn:

  • Afgifte van medicijnen: Slimme biomaterialen kunnen medicijnen op specifieke plaatsen in het lichaam afleveren, waardoor bijwerkingen worden verminderd en de therapeutische werkzaamheid wordt verbeterd.
  • Weefselmanipulatie: Slimme biomaterialen kunnen bruggen maken voor weefselregeneratie, waardoor het lichaam beschadigde weefsels of organen kan herstellen.
  • Biosensoren: Slimme biomaterialen kunnen biosensoren maken die specifieke biomoleculen in het lichaam detecteren, zoals glucose of cholesterol.
  • Implantaten: Slimme biomaterialen kunnen implantaten maken die reageren op veranderingen in het lichaam, zoals temperatuur of pH.