Author profile picture

Ontwerpersduo Kiki & Joost werkte al vanuit verschillende locaties in Eindhoven. Maar nooit werd het echt een ruimte van henzelf. Steeds moest het duo het veld ruimen voor andere initiatieven. Nadat dit ter sprake kwam in een bijeenkomst van Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk met Mary-Ann Schreurs, wethouder van innovatie, cultuur, design en duurzaamheid in Eindhoven, werden de eerste stappen richting een permanente oplossing gezet. Schreurs: “Tijdens de gesprekken bleek dat ze ontzettend graag eigen creatieve plek willen. Samen met vooraanstaande professionele designers, grafici, architecten en hout- en metaalbewerkers willen zij een vaste plek creëren die iets toevoegt aan de stad. De gemeente zou hier wellicht iets in kunnen betekenen. Vanuit het gemeentelijk cultureel vastgoed ben ik gaan kijken wat dat zou kunnen zijn. Uiteindelijk legde ik hen het idee voor om het pand aan de Gabriël Metsulaan 1/1b aan hen te verkopen. Het grenst aan de Milieustraat en heeft de potentie om deel uit te maken van een toekomstige gebiedsontwikkeling aan het kanaal.”

“Er werd enthousiast op gereageerd door de ontwerpers en de plannen zijn nu dat Kiki en Joost zich in het eerste kwartaal van 2018 vestigen op de Gabriël Metsulaan. Hun bedrijf past goed in het bestemmingsplan en gewenste toekomstige invulling van het gebied. Het zou ontzettend jammer zijn als zij in Eindhoven geen fatsoenlijke werkplek kunnen vinden en de stad zouden verlaten.” Toch is nog niet het hele plan in kannen en kruiken. Op dit moment wordt het pand deels bewoond en deels gebruikt als opslagloods. De gemeente voert nu onderzoek uit naar mogelijke asbest-, en grondverontreiniging in het betreffend pand. Bovendien proberen ze met de huidige huurder tot overeenstemming komen over verplaatsing naar een alternatieve woon- en werkruimte. Het eerste gesprek hierover heeft inmiddels plaatsgevonden.

“Het zou ontzettend jammer zijn als ze in Eindhoven geen fatsoenlijke werkplek kunnen vinden en de stad verlaten”Mary-Ann Schreurs, Wethouder innovatie, cultuur, design en duurzaamheid

Schreurs: “Met deze invulling maken we ook een goede start met de invulling van het gebied rondom het Eindhovens Kanaal. Dit gebied heeft zoveel potentie om meer te zijn dan een industrieterrein. Met meer groen en andere invullingen van de panden, wordt het ook een prettige stedelijke ruimte om te verblijven. Het kost natuurlijk wel veel tijd om te realiseren. Het liefst zou ik willen dat er, nadat er een besluit genomen is, direct resultaat te zien is, maar zo werkt het helaas niet. In ieder geval was de verandering van het bestemmingsplan cruciaal moment voor het gebied. Daardoor is er zoveel meer mogelijk, ook voor Kiki en Joost dus.”

“Binnen het cultureel vastgoed van Eindhoven hebben we nog een pand waar ik graag een duurzame en hoogwaardige invulling aan zou willen geven: Kleine Berg 62. Vroeger zou men ervoor kiezen om het te verwerven voor herontwikkeling, oftewel een pand plat gooien en er iets nieuws neerzetten. Gelukkig is het tegenwoordig de transformatie van een gebied of gebouw dat de voorkeur heeft. Er is al genoeg gesloopt. Eigenlijk is mijn vraag aan de stad: wie wil er met liefde en plezier met dit pand aan de slag? Wie maakt er iets moois en openbaars van? De buurtbewoners zouden ook graag zien dat daar weer iets goeds gebeurt. Wie kan toegevoegde waarde bieden voor dit bijzondere straatje? Het is een wereldplek!”