© IO

Door Han Konings, Cursor

Het aantal internationale studenten dat in Nederland blijft na afronding van de studie stijgt, aldus Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Procentueel gezien loopt de TU/e hierbij ruim voorop. Van de cohorten van 2006-2007 tot en met 2012-2013 bleef maar liefst 52,1 procent in Nederland, wat in absolute aantallen neerkomt op 1.085 personen. Delft volgt met een percentage van 41 procent.

Van alle internationale studenten heeft bijna een kwart van hen zich hier vijf jaar na het afstuderen gevestigd. Het gaat in totaal om bijna 22.000 internationale talenten, schrijft Nuffic. Van de lichting afgestudeerden uit 2006, vestigden 2.610 zich in Nederland. Voor de lichting afgestudeerden uit 2012 groeide dat aantal tot 3.515. Volgens Nuffic vormt het hoger onderwijs daarmee een belangrijke aanvoerroute voor kenniswerkers in Nederland.

Maar het is een dubbele boodschap. Het goede nieuws: er zijn steeds meer buitenlandse afgestudeerden in Nederland en dat is goed voor de economie. Het slechte nieuws: een steeds groter deel van hen vertrekt weer snel.

stay rate studenten nuffic

Studenten die afstuderen in disciplines waarvoor op de arbeidsmarkt tekorten bestaan of worden verwacht, blijven relatief vaak. Met name uit technische studies blijven relatief veel internationals in Nederland wonen (41 procent van de universiteiten, 26 procent van de hogescholen, in totaal 3.135 afgestudeerden).

Gemiddeld gezien blijven universitair afgestudeerden vaker in Nederland dan hbo-afgestudeerden. Vooral voor de technische universiteiten is dit het geval. Bij de universiteiten voert de TU/e ruimschoots de top-5 aan met 52,1 procent, gevolgd door Delft (41 procent) en Utrecht (31,6 procent).

Stayrate

De cijfers zijn afkomstig uit een onderzoek van Nuffic naar de stayrate van internationale studenten. Het is de derde keer dat Nuffic dit onderzoek uitvoert en in deze editie zijn voor het eerst ook de cijfers beschikbaar van in Nederland studerende, maar over de grens woonachtige internationale studenten. In totaal omvatte het onderzoek 85.880 internationale studenten.

Er is door Nuffic gekeken naar afgestudeerden tussen de academisch jaren 2006-2007 en 2012-2013. Daaruit blijkt dat van alle onderzochte internationale studenten, binnen een jaar na de studie iets meer dan de helft weer vertrekt. Met elk jaar dat men langer blijft wordt de kans op uiteindelijk vertrek echter kleiner. Uit de analyse blijkt dat na vijf jaar bijna een kwart is gebleven.

Van deze internationale alumni heeft ruim 72 procent betaald werk. Volgens Nuffic levert het behouden van internationale talenten de Nederlandse schatkist geld op. Uit onderzoek blijkt dat tenminste negentien procent van alle afgestudeerden hun hele leven in Nederland blijft. Dat levert de schatkist jaarlijks 1,64 miljard euro op. Wanneer Nederland erin slaagt om alle onderzochte afstudeerders die hier na vijf jaar nog zijn, te behouden, levert dat jaarlijks 2,08 miljard op.

“Internationale studenten zijn belangrijk voor ons land”, stelt Freddy Weima, directeur van Nuffic. “Omdat ze via de international classroom bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs. Maar dus ook economisch, omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan onze kenniseconomie en schatkist. Dat vraagt dan wel om goede randvoorwaarden en een sterkere gezamenlijke inzet om talent hier ook echt te houden.”

Word lid!

Op Innovation Origins lees je elke dag het laatste nieuws over de wereld van innovatie. Dat willen we ook zo houden, maar dat kunnen wij niet alleen! Geniet je van onze artikelen en wil je onafhankelijke journalistiek steunen? Word dan lid en lees onze verhalen gegarandeerd reclamevrij.

Over de auteur

Author profile picture