Author profile picture

Om de “hoogstedelijke leefomgeving” in de binnenstad te verbeteren, komen er in totaal zo’n 1800 nieuwe woningen in het Emmasingel Kwadrant, het gebied tussen Vonderweg, Mathildelaan en Emmasingel. Een derde daarvan is met de invulling van Philips Lighting al gerealiseerd. Het gebied bestond voorheen louter uit kantoren. 

Met de nieuwe plannen, waarvan de hoofdlijnen (de “ontwikkelingsvisie”) binnenkort in de gemeenteraad komen, moet de verdichting van de stad verder geholpen worden. Tegelijkertijd ontstaat er zo volgens verantwoordelijk wethouder Staf Depla een betere verbinding tussen binnenstad en het gebied achter het Philips Stadion, Strijp-S. Onderdeel van het plan is ook een centraal parkje, waarin de Gender, die nu verstopt zit onder de grond, ook weer zichtbaar wordt.

Omdat de nieuwe woningen een diversiteit aan bewoners moeten krijgen, ligt een ruilverkaveling voor de hand. Naast de gemeente zijn op dit moment Woonbedrijf, ZBG/Breevast en Foolen en Reijs de betrokken partijen. Mogelijk komen daar nog andere partijen bij. Ruim een kwart van de beschikbare ruimte moet beschikbaar komen voor sociale woningbouw. Ook zouden er zorgfuncties in de nieuwe wijk moeten komen. Daarnaast is er, op de begane grond, plek voor kleinschalige bedrijvigheid.

Hoewel de veranderingen moeten bijdragen aan het door expats zo gewenste hogere voorzieningenniveau in de stad, zijn de plannen niet speciaal op hen gericht. Depla: “Dit moet een voorbeeld worden voor de inclusieve stad. In leeftijd, zorgbehoefte, levensfase, sociale welstand, opleidingsniveau, noem maar op: we willen dat hier ruimte is voor iedereen.” Ook wordt gehoopt dat de Design Academy straks beter gebruik gaan maken van het plein achter het opleidingsgebouw, zodat er een levendige strook ontstaat vanaf de Emmasingel tot aan het stadion.

Een exacte planning voor de bouw is er nog niet. Dat gebeurt pas nadat de gemeenteraad akkoord is gegaan met de ontwikkelingsvisie.

Het oude karkas aan de kant van de Vonderweg zal moeten wijken voor nieuwe woningen
Het oude karkas aan de kant van de Vonderweg zal moeten wijken voor nieuwe woningen