In ear EEG monitor (image: T&W Engineering)
Author profile picture

Rigshospitalet, de Universiteit van Aarhus en T&W Engineering werken samen aan een oor-EEG-apparaat voor vroegtijdige opsporing van de ziekten van Alzheimer en Parkinson. Het apparaat meet de elektrische activiteit en de slaappatronen van de hersenen, die kunnen wijzen op vroege tekenen van deze neurodegeneratieve aandoeningen. Het project wil patiënten 10 tot 15 jaar eerder diagnosticeren dan de huidige methoden, waardoor betere behandelingsmogelijkheden mogelijk worden. Het oor-EEG-apparaat is minder ingrijpend dan traditionele slaapmetingen en is uitgerust met een oximeter, thermometer en microfoon voor uitgebreide monitoring.

Het PANDA-project

Het oor-EEG apparaat, bekend als het PANDA-project apparaat, is zo ontworpen dat het lijkt op een in-ear koptelefoon, waardoor het gemakkelijk en comfortabel te dragen is voor patiënten. PANDA, dat staat voor “Progression Assessment in Neurodegenerative Disorders of Ageing“, is een vierjarig project met een totaal budget van 26 miljoen DKK. Centraal staat de ontwikkeling van een eenvoudige thuisoplossing voor vroegtijdige opsporing en monitoring van de ziekten van Alzheimer en Parkinson.

Rigshospitalet is verantwoordelijk voor het uitvoeren van klinische tests en het verzamelen van gegevens, terwijl T&W Engineering de verschillende sensoren in het apparaat op het oor integreert. De universiteit van Aarhus ontwikkelt de biomarkeralgoritmen en T&W Engineering zorgt voor het diagnostische ondersteuningssysteem dat door de clinici wordt gebruikt.

Waarom slaappatronen belangrijk zijn

Uit recent onderzoek blijkt dat iemands slaappatroon kan wijzen op vroege tekenen van de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Professor Preben Kidmose, hoofd van het Centrum voor Oor-EEG aan de Universiteit van Aarhus, legt uit dat deze ziekten vaak jarenlang onopgemerkt blijven en pas worden ontdekt wanneer zich cognitieve, geheugengerelateerde of musculoskeletale problemen voordoen. Door de tekenen van deze ziekten 10-15 jaar voordat de symptomen zich voordoen op te sporen, kunnen patiënten betere behandelingsmogelijkheden krijgen.

Professor Poul Jørgen Jennum, doctor in de medische wetenschappen en hoofd van het Deense centrum voor slaapgeneeskunde in Rigshospitalet, gelooft dat de oor-EEG-technologie de bestaande, meer problematische slaapmonitoring kan vervangen. Het doel is de technologie eenvoudig genoeg te maken voor patiënten om thuis en gedurende een langere periode te gebruiken, zodat vroege tekenen van de ziekte van Alzheimer en Parkinson kunnen worden opgespoord.

Voordelen van thuiszorgtechnologie

De visie van T&W Engineering sluit aan bij de ontwikkeling van thuiszorgtechnologie. Het bedrijf is gespecialiseerd in draagbare gezondheidstechnologieën die een nauwkeurig beeld geven van de gezondheid van patiënten en een effectievere patiëntenzorg mogelijk maken, bij voorkeur thuis. Richard Tøpholm, CEO van T&W Engineering, legt uit dat zij streven naar een patiëntgericht en datagestuurd gezondheidszorgsysteem, met technologische oplossingen bij patiënten thuis om de noodzaak van ziekenhuisbezoeken te verminderen.

De huidige methoden voor diagnose en monitoring van dementie zijn niet schaalbaar en niet geschikt voor herhaalde metingen om het ziekteverloop te traceren of te volgen. Door thuisoplossingen te ontwikkelen kunnen gezondheidsprofielen worden verbeterd, wat leidt tot een vroegere diagnose en betere behandelingsmogelijkheden voor patiënten.

Impact op patiënten en gezondheidszorg

De ziekten van Alzheimer en Parkinson vormen niet alleen een groeiende financiële last voor de gezondheidszorg, maar ook een aanzienlijke uitdaging voor patiënten en hun familie. Alleen al in Denemarken hebben ongeveer 12.000 mensen de diagnose Parkinson, terwijl meer dan 100.000 mensen met dementie leven. De Alzheimervereniging schat dat slechts 40% van de Deense vrouwen met dementie een diagnose heeft gekregen, terwijl dit cijfer voor Deense mannen rond de 60% ligt.

Door het oor-EEG-apparaat in te voeren als instrument voor screening thuis, kunnen patiënten gemakkelijker en vroeger dan nu worden gediagnosticeerd. Dit zou zowel de patiënten als de gezondheidszorg zeer ten goede komen en de gevolgen van deze ernstige hersenziekten voor individuen, gezinnen en de samenleving als geheel beperken.