vlnr Kay Sachse, Rik Thijs, Renate Richters, Lenie Scholten
Author profile picture

Wethouder Lenie Scholten (Zorg, Welzijn, Armoedebeleid) stopt in mei als wethouder. Haar partijgenote Renate Richters, nu fractievoorzitter, is voorgedragen als opvolgster. Scholten is sinds 2010 wethouder in Eindhoven. Daarvoor was zij acht jaar wethouder in Nijmegen.

Richters legt door deze voordracht haar taak als fractievoorzitter per direct neer en wordt hierin opgevolgd door raadslid Rik Thijs. Bij benoeming van Richters neemt commissielid Kay Sachse haar raadszetel over.

B&W Gemeente Eindhoven
Lenie Scholten

Scholten (59) zegt “met een gerust gevoel” afscheid te nemen. De decentralisaties van welzijn en zorg en de organisatie WIJeindhoven zijn volgens haar voor een groot deel geland in de stad. ,,Die veranderingen zijn adequaat doorgevoerd, waardoor ik met een goed gevoel kan stoppen. Het werk als wethouder houdt nooit op. In Nijmegen ben ik ook twee periodes wethouder geweest dus na 14 jaar is het genoeg”, motiveert Scholten haar vertrek. ,,Renate Richters is de perfecte opvolger. Zij kent mijn portefeuille tot in de puntjes en is nauw betrokken geweest bij de oprichting van WIJeindhoven. Ik heb het volste vertrouwen in haar.”

Scholten zegt een betere balans in haar leven tussen werk en privé te zoeken. ,,Het is een fantastische baan, maar het werk als wethouder houdt nooit op. In de avonden, in de weekenden, het gaat maar door. Daarmee trekt het wethouderschap een zware wissel op mijn privéleven. Na acht jaar wethouderschap in Nijmegen en zes jaar in Eindhoven is het genoeg geweest,” legt ze haar keuze uit.

Renate Richters
Renate Richters

Richters (40) is 14 jaar actief bij GroenLinks en bekleedde tal van functies. Van vrijwilliger tot fractiemedewerker en van raadslid tot fractievoorzitter. Richters voerde in zowel 2010 als 2014 namens GroenLinks succesvol coalitieonderhandelingen. ,,Wij wilden Eindhoven in tijden van crisis en bezuinigingen ook groener en socialer maken. Ik ben er heel trots op dat dat is gelukt. Nu is het tijd voor de volgende stap als wethouder.”

Bij benoeming van Richters als wethouder door de raad neemt GroenLinks-commissielid Kay Sachse (47) de raadszetel per 10 mei in. ,,Ik heb me verdiept in diverse onderwerpen als commissielid. Van wietteelt tot bestemmingsplannen en van detailhandel tot onderwerpen gerelateerd aan dierenwelzijn. De komende maanden benut ik intensief om me klaar te stomen als raadslid.”

Raadslid Rik Thijs (29) is per direct de nieuwe fractievoorzitter wegens de voordracht van Richters als wethouder. Thijs was de enige kandidaat om Richters op te volgen en ontving unanieme steun van de fractie. ,,Dat vertrouwen sterkt me enorm. Ik ga het optimisme in de boodschappen van GroenLinks sterk uitdragen”, benadrukt Thijs, die sinds 2014 in de raad zit. ,,Als nieuwe fractievoorzitter wil ik daarnaast nieuwe mensen en bestaande leden verder aan ons binden zodat er in 2018 een team staat dat klaar is om Eindhoven nog groener en socialer te maken.”

Hoofdfoto: vlnr Kay Sachse, Rik Thijs, Renate Richters, Lenie Scholten (foto GroenLinks)