Author profile picture


Fonds richt zich op groeibedrijven in hightech, medische technologie en farmacie – mogelijk 600 nieuwe banen
De provincie Noord-Brabant wil verschillende investeringen samenbrengen om innovatieve mkb-bedrijven vooruit te helpen. Zij gaat daarvoor een mkb-plusfaciliteit oprichten. Snelgroeiende bedrijven kunnen daar terecht voor leningen en participaties van ongeveer €10 tot €30 miljoen. Gedeputeerde Staten stellen dit vandaag, 13 juli, voor aan Provinciale Staten.

De provincie wil zelf €60 miljoen investeren in de faciliteit. Er zijn gevorderde gesprekken met de rijksoverheid over eenzelfde bijdrage en met de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds over een verdubbeling van de bijdrage van provincie en rijk uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Deze grote publieke investeringen moeten private partijen als banken en pensioenfondsen over de streep trekken om mee te investeren in het bedrijfsleven van Brabant. Dankzij dit hefboomeffect kan de faciliteit naar verwachting van GS in totaal €600 miljoen euro aan investeringen lostrekken.

Te weinig geld voor groei
Het voorstel is mede gebaseerd op onderzoek in opdracht van de provincie. Hieruit blijkt dat mkb-bedrijven die snel willen groeien moeilijk aan financiering kunnen komen. Bestaande fondsen van overheden voorzien in financiering tot €5 miljoen euro en richten zich vooral op startende bedrijven. Private investeringsfondsen en banken kunnen slechts beperkt voorzien in grote bedragen risicokapitaal. Hierdoor blijft het groeitempo en de concurrentiekracht van enkele zeer kansrijke bedrijven achter, onder andere in hightech, medische technologie en farmacie. Tweederde van de fondsmanagers actief op de Brabantse markt geeft dan ook aan dat een nieuwe financieringsmogelijkheid gewenst is.

Doel is om bedrijven financieel te helpen bij de bouw van een nieuwe fabriek of het opzetten van een grootschalige productie, waardoor zij hun product sneller op de markt kunnen brengen. Verwacht wordt dat jaarlijks 4 tot 6 bedrijven na zorgvuldige toetsing in aanmerking komen voor financiering. Het gaat om innovatieve ondernemingen die potentieel een grote bijdrage kunnen leveren aan economische groei. De provincie hoopt deze bedrijven met de faciliteit aan te kunnen trekken en te behouden voor Brabant. Geschat wordt dat de investeringen 600 directe banen per jaar kunnen opleveren. Het merendeel van de deelnemende bedrijven moet hierdoor gaan groeien en winst gaan maken. De gedachte is dat zij daardoor leningen op termijn met rente kunnen terugbetalen – of de fondsmanager verkoopt de aandelen met winst. De investeringen vloeien zo weer terug in het fonds, waardoor het kapitaal steeds weer opnieuw kan worden geïnvesteerd.

De Europese Commissie stelde in 2015 een fonds in om structurele groei van de lidstaten te bevorderen. Dit Europees Fonds voor Strategische Investeringen beoogt €500 miljard aan investeringskapitaal samen te brengen. Provincie Noord-Brabant werkt samen met Invest-NL (de Nederlandse investeringsbank in oprichting), de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds (de beheerders van EFSI) aan de oprichting van de mkb-plusfaciliteit. Deze moet kapitaal uit het fonds verbinden aan bedrijven in Brabant. Naar verwachting treedt de regeling volgend jaar in werking.