Author profile picture

Eindhoven start binnenkort een beperkte proef met bodycams op het uniform van stadstoezichthouders. De uitkomst van de proef zal, gecombineerd met de ervaringen met soortgelijke pilots elders in het land, bepalen of de toezichthouders structureel met camera’s zullen worden uitgerust.

“Uit onderzoek is gebleken dat het dragen van bodycams door politie de-escalerend werkt, maar de vraag is of dat eveneens geld voor toezichthouders”, schrijft de gemeente in een toelichting. Momenteel worden de bodycams in Rotterdam ook ingezet onder de toezichthouders. Er is contact met de gemeente Rotterdam om na te gaan wat daar de effecten zijn. Tevens onderzoeken we de juridische regelgeving in relatie tot de privacy.

“In afwachting van de uitkomsten van bovenstaande willen we wel, zeer kleinschalig, een pilot starten. De pilot zal dan gaan om de inzet van een klein aantal bodycams bij een specifieke groep toezichthouders. Doel van de bodycams is het vergroten van de veiligheid van de toezichthouders, maar ook worden de beelden gebruikt voor trainingsdoeleinden.”